Inwoners Onna vinden voorgestelde aanscherpingsbeleid zonneparken nog onvoldoende

De landerijen waar het zonnepark Onna zou moeten komen. Wilbert Bijzitter

Onna Omwonenden van het toekomstige zonnepark bij Onna (werkgroep Zonna) vinden het voorgestelde aanscherpingsbeleid voor zonneparken nog onvoldoende handvatten voor de gemeenteraad geeft.

„Het heeft te weinig handvatten om tot een besluitvorming te komen die de inwoners van Steenwijkerland bescherming biedt in de wereld van het grote geld”, zegt de werkgroep.

De werkgroep heeft een heel rapport gestuurd naar de gemeenteraad, zo vlak voor de bespreking van het beleid in de politieke markt op dinsdag 18 januari. „In dit rapport benoemen, definiëren en analyseren we het probleem met als uitgangspunt ‘inwoner op 1’. Dat betekent ook dat de belangen van de nutsbedrijven en initiatiefnemers hieraan ondergeschikt zijn. Kennelijk is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. In de procedure bij de Raad van State is meegewogen dat de gemeenteraad momenteel bezig is met een zonnepark bij Onna. Onze werkgroep en de inwoners van Onna waren hiervan niet op de hoogte”, schrijft de werkgroep verder aan de raad.

„We mogen toch verwachten dat in de eerste plaats de inwoners van Onna bij betrokken worden en dat de raad pas daarna – als gekozen volksvertegenwoordiging van de inwoners – tot besluitvorming over gaat. Wij spreken de hoop uit dat onze adviezen en raadgevingen er toe mogen bijdragen dat er een evenwichtig en rechtvaardig beleid komt, waarbij de inwoner op 1 staat.”

Nieuws

menu