De WOZ-waarde wordt grotendeels bepaald aan de hand van de marktwaarde, wat het huis oplevert als het verkocht zou worden.

Is de WOZ-waarde van de woning weer verhoogd? In Meppel zijn beoordelingen van betere kwaliteit dan in Steenwijkerland

De WOZ-waarde wordt grotendeels bepaald aan de hand van de marktwaarde, wat het huis oplevert als het verkocht zou worden. Foto: archief Wilbert Bijzitter

Het is niet een brief waar menigeen naar uitkijkt. De brief met de nieuwe waardering van de WOZ-waarde van de woning. Grote kans dat die is gestegen. De taxaties verschillen echter flink per gemeente. In Meppel zijn ze van een ‘goede kwaliteit’, Steenwijkerland krijgt een onvoldoende.

De Waarderingskamer controleert en beoordeelt gemeenten op de beoordeling van de WOZ-waarden. De kamer geeft iedere gemeente sterren, waarbij drie sterren een voldoende is. De gemeente Meppel krijgt van de Waarderingskamer vijf sterren, wat inhoudt dat de gemeente over meerdere jaren de zaken goed op orde heeft. De gemeente Steenwijkerland krijgt een onvoldoende: twee sterren.

Voor de gemeente Steenwijkerland betekent het dat er afspraken zijn gemaakt om de kwaliteit te verbeteren en dat de gemeente intensiever wordt gecontroleerd. Toch geldt voor de gemeente Steenwijkerland dat ‘de kwaliteit van de taxaties in zijn algemeenheid voldoende is gewaarborgd’. Maar er springen volgens de Waarderingskamer twee punten uit, waar de gemeente een verbeterslag moet maken. Zo moet de gemeente beter nagaan dat er bij gelijke woningen een gelijke waarde komt. En het moet beter controleren of de WOZ-waarde echt in overeenstemming is met de verkoopwaarde, en wat de mogelijke effecten daarvan zijn voor (soort)gelijke woningen.

Dat de gemeente Steenwijkerland twee sterren krijgt is opmerkelijk. In 2019 beloofde wethouder Marcel Scheringa nog beterschap nadat de gemeente drie sterren had gekregen. Sindsdien is het er dus op achteruit gegaan. „De verbeterstappen die we hebben gezet in 2020, zullen zich uiteindelijk vertalen in een hogere waardering door de Waarderingskamer”, reageert wethouder Marcel Scheringa van de gemeente Steenwijkerland.

Stijging van WOZ-waarde

Rond deze periode valt die door de brievenbus: de brief met daarin de nieuwe WOZ-waarde van de woning. Niet schrikken als die waarde hoger is dan vorig jaar. Gemiddeld gezien in Nederland gaat het om een verhoging van 7 procent. Waar de WOZ-waarde van een woning vorig jaar nog 270.000 euro was, wordt dat voor dit jaar 290.000 euro. Wat de gemiddelde WOZ-waarde per gemeente is, is nog niet bekend.

Wel is bekend dat de gemiddelde WOZ-waarde in de gemeenten Meppel en Steenwijkerland al jaren onder het landelijke gemiddelde ligt. Ook is de stijging in de twee gemeente de afgelopen jaren minder hard geweest dan de landelijke stijging. Gemiddeld staat de WOZ-waarde van woningen in Steenwijkerland op 222.000 euro, voor Meppel is dat 213.000 euro.

De verhoging van de WOZ-waarde kan gevolgen hebben voor gemeentelijke belastingen, het gaat daarbij onder meer om de onroerend zakenbelasting. Die belasting is namelijk een percentage van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt in grote mate bepaald door de marktwaarde, wat de woning oplevert als het verkocht zou worden.

Bezwaar maken

Er kan tegen de WOZ-waarde bezwaar worden gemaakt. Dat kan best lonen. Gemiddeld genomen levert een verlaging van de waarde met 10.000 euro een jaarlijkse besparing op van ongeveer 50 euro.

Wat opvalt is dat het aantal bezwaren dat de gemeente Steenwijkerland heeft binnengekregen over de WOZ-verhoging is gedaald. Waar dat in 2019 nog 6,5 procent van de woningeigenaren bezwaar maakte, was dat vorig jaar nog 2,7 procent. „Landelijk is de trend dat er meer bezwaren worden ingediend. Steenwijkerland maakt juist een tegengestelde beweging, te weten een afname van het aantal bezwaren”, constateert wethouder Marcel Scheringa. „Tussen 2019 en 2020 zijn er in Steenwijkerland minder bezwaren binnen gekomen, namelijk van 1378 in 2019 naar 637 in 2020, een afname van meer dan 50 procent.”

Bij het maken van bezwaar en bij vragen roept de Waarderingskamer op direct contact met de gemeente te zoeken. Daar pleit ook Scheringa voor. „In veel gevallen kan een enkel telefoontje duidelijkheid verschaffen en kan een bezwaar achterwege blijven. Steenwijkerland volgt daarmee het belangrijke advies van de Waarderingskamer om een laagdrempelige toegang mogelijk te maken. Daarmee willen we voorkomen dat steeds meer procedures en geschillen ervoor zorgen dat gemeenten en rechtbanken het werk niet meer aankunnen en voor hoge kosten komen te staan.”

In de gemeente Meppel is het aantal bezwaren juist gestegen van 1,4 procent naar 1,9 procent. Hoeveel van de bezwaren zijn toegezegd is niet bekend. Voor de gemeente Meppel geldt dat bezwaren ‘in zijn algemeenheid tijdig worden afgehandeld.’