Johan van den Kornputkazerne (Keuken 1948)

De keuken van de Kornputkazerne in 1948.

De keuken van de Kornputkazerne in 1948.

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog werd in 1938 begonnen met de bouw van deze kazerne. Voor die tijd dienden de voormalige Pasman fabrieken als tijdelijke legerplaats.

In 1938 besloot minister Van Dijk dat Steenwijk een garnizoensstad moest worden. De toenmalige Steenwijker burgemeester A.H. Goeman Borgesius had hiervoor al flink gelobbyd. Op 10 maart stelde de Steenwijker gemeenteraad gratis een zesenhalf hectare groot terrein, gelegen aan de Meppelerweg en Dennenallee beschikbaar. Helaas, toen de kazerne in 1940 werd opgeleverd, konden de Duitsers vrijwel een niet-gebruikte en splinternieuwe kazerne in gebruik nemen. Het diende onder meer als opleidingscentrum voor de Duitse Kriegsmarine. In 1945 trok het Nederlandse leger er weer in tot het in 1998 na sluiting gebruikt werd als asielzoekerscentrum.

Een groot gedeelte van de gebouwen is inmiddels gesloopt, behalve het poortgebouw en het is inmiddels veranderd in een nieuwe stadswijk (Kornputkwartier).