Joodse kaasstempel blijft behouden voor volgende generaties: 'Kist vol loden keurmerken Ons Belang spoorloos'

Cultuurgoed behouden voor de volgende generaties is van groot belang. Een mooi gebaar van Gerrit Bakker uit Monnickendam, geboren in Wetering, die een oude Joodse kaasstempel van de voormalige zuivelfabriek ‘Ons Belang’ in Tuk overhandigde aan Harma Prinsen-de Vroome. Harma is van de werkgroep Geschiedenis Steenwijker Joden.

Gerrit Bakker overhandigt de Joodse kaasstempel aan Harma Prinsen- de Vroome, van de Werkgroep Geschiedenis Steenwijker Joden.

Gerrit Bakker overhandigt de Joodse kaasstempel aan Harma Prinsen- de Vroome, van de Werkgroep Geschiedenis Steenwijker Joden. Foto: Sieb van der Laan

De stempel is in bruikleen gegeven aan de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. „We geven het straks een mooi plaatsje in het nieuwe museum”, merkt voorzitter van de historici Jan Stam op. „Nou zijn wij op zich geen organisatie die zaken uitstalt voor bezichtiging. Daarom ga ik hierover in gesprek met de mensen van het Stadsmuseum, om te zien of dat daar mogelijk is.”