Joustra Stoelverzorgers wordt partner van Present Steenwijkerland

Wim Hultink (links), Jessca van Benthem en Henry Joustra. Aangeleverde foto

Henry Joustra, directeur van Joustra Stoelverzorgers, ondertekende een overeenkomst met Stichting Present Steenwijkerland. Het bedrijf gaat een partnerschap aan met Present.

Henry Joustra, directeur van Joustra Stoelverzorgers in Steenwijk, ondertekende een overeenkomst met Stichting Present Steenwijkerland. Het bedrijf gaat een partnerschap aan met Present. „Dit partnerschap met Stichting Present Steenwijkerland is voor ons als bedrijf een mooie en relevante manier om bij te dragen aan een samenleving die naar elkaar omziet”, zegt Henry Joustra.

Joustra draagt Stichting Present een warm hart toe. „Het is een mooie professionele organisatie. Present brengt hulpvrager en hulpontvanger bij elkaar en biedt hulp aan mensen in kwetsbare situaties. De maatschappelijke betrokkenheid van ons bedrijf richt zich ook op mensen in kwetsbare situaties. Zo wordt het opnieuw bekleden van stoelen in ons bedrijf mede uitgevoerd door mensen die we een kans willen geven op de arbeidsmarkt”, vertelt Henry Joustra.

Joustra Stoelverzorgers is een perfect voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met het opnieuw bekleden van gebruikte stoelen wordt niet alleen het milieu bespaard, maar ook op onderhouds- en vervangingskosten. Het bedrijf kiest voor kwaliteit en design, maar ook voor hergebruik en duurzaamheid. „We zijn heel erg blij met het partnerschap met Joustra”, zeggen Wim Hultink, voorzitter en Jessica van Benthem, coördinator van Present. „Met de financiële bijdrage van Joustra Stoelverzorgers kan onze stichting zich inzetten voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We hopen op een mooie samenwerking.”

Nieuws

menu