Joyce-House neemt Villa Parkzicht over

Bewoners van Villa Parkzicht en hun familieleden zijn enorm blij. De kogel is door de kerk: Stichting Joyce-House neemt cde zorg over van Vanboeijen, zodat deze locatie kan blijven bestaan.

Bewoners van Villa Parkzicht en hun familieleden zijn enorm blij. De kogel is door de kerk: Stichting Joyce-House neemt cde zorg over van Vanboeijen, zodat deze locatie kan blijven bestaan. Foto: Joyce-House

Stichting Joyce-House sloot donderdag 20 januari een overeenkomst met Vanboeijen: per 1 mei gaat zij de zorg leveren in Villa Parkzicht, het pand aan Aastraat 2 in Steenwijk. Met deze nieuwe locatie breidt de stichting haar activiteiten uit naar Overijssel.

Derde locatie Stichting Joyce-House

Stichting Joyce-House is een kleinschalige aanbieder van complexe zorg aan ernstig meervoudig beperkte (jong)volwassenen. In 2017 opende ze in Smilde een eerste locatie, waar twaalf mensen uit deze doelgroep onderdak vonden. Op 1 januari 2021 breidde de stichting uit met een tweede locatie in Wolvega. Met deze derde locatie in Steenwijk, die twaalf woonplekken telt, zet de stichting een volgende stap naar bestendige groei.

Passende invulling

De huidige zorgverlener Vanboeijen heeft verleden jaar aangegeven op termijn de ondersteuning en begeleiding op deze locatie te willen stoppen. In afstemming met de wettelijk vertegenwoordigers zijn diverse zorgorganisaties gepolst of zij de zorg op deze locatie wilden voortzetten. Yonas Tewelde, voorzitter raad van bestuur Vanboeijen: „We zijn verheugd dat uit de verschillende mogelijkheden

Joyce-House de organisatie is die straks aan de bewoners van Villa Parkzicht de zorg gaat leveren, wat aansluit bij de wensen van de bewoners en hun ouders en verwanten. En dat hierdoor de continuïteit van zorg aan de bewoners op deze locatie voor de toekomst is gewaarborgd.”

Johan de Kruijf, directeur van Stichting Joyce-House: „We zijn blij dat we de zorg gaan leveren op deze locatie en in goed overleg met Vanboeijen tot een oplossing zijn gekomen. Zo kan de hechte groep bewoners bij elkaar blijven wonen.”

Midden in de samenleving

Gezien het grote tekort aan woonruimte voor mensen met een ernstig meervoudige beperking wil Stichting Joyce-House binnen nu en vier jaar doorgroeien naar een totaal van tachtig bewoners, verspreid over Drenthe, Friesland, Groningen en Overijssel. Over een vierde locatie is het stichtingsbestuur in gesprek met een gemeente in Groningen.

Kenmerkend voor alle locaties is dat ze midden in een woonwijk gelegen zijn. Hiermee onderstreept Stichting Joyce-House haar visie, die stoelt op inclusiviteit: „Midden in een woonwijk staan we midden in de samenleving”, aldus De Kruijf.

Voor de locatie aan Aastraat 2 in Steenwijk heeft Joyce-House nog vacatures voor begeleiders en verzorgenden: www.joyce-house.nl/werken/vacatures/.


Stichting Joyce-House

Joyce-House is een kleinschalige, intramurale aanbieder van complexe zorg aan ernstig meervoudig beperkte (jong)volwassenen. De stichting werkt met een eigen medisch en paramedisch team (fysiotherapie, ergotherapie, logopedie e.d.). Directeur Johan de Kruijf: „Mensen die deze zorg nodig hebben, bieden wij een plek waar ze mogen zijn wie ze zijn. Wij gaan voor meer zorghanden in het primair proces – en voor elke dag een lach. Met kleine dingen maken we groot verschil.” Het motto van de stichting: van beperking naar ontwikkeling.