'Juridisch gezien is fabriek IceBear nu niet te sluiten'

De fabriek aan de Dolderweg in Steenwijk. Foto: Wilbert Bijzitter

Het college van burgemeester en wethouders stelt dat er in juridische zin geen grondslag is om het overlast veroorzakende bedrijf IceBear aan de Dolderweg in Steenwijk nu te sluiten. Dat antwoordt het college op een deze week in de raadsvergadering ingediende, en aangenomen, motie door Aletta Makken (Veur Elkaar). Het wachten is nog steeds op beoordeling van meetresultaten door experts.

Makken vroeg zich af waarom de biomassacentrale en palletblokjesfabriek IceBear in bedrijf kan blijven terwijl het volgens haar bewezen overlast veroorzaakt, dat volgens haar uit meetresultaten blijkt. „We hebben als college een bevoegdheid tot handhavend optreden, als sprake is van overtredingen en legalisatie niet mogelijk lijkt. De omgeving ervaart overlast. Als college onderkennen we dat. Alleen meetresultaten zijn niet voldoende, deze moeten ook beoordeeld worden in het licht van wettelijke normen. Daarbij hebben we ons aan een aantal juridische spelregels te houden”, laat het college weten. De meetresultaten worden op dit moment beoordeeld door experts. In november ontvangt het college de uitkomsten van die beoordeling en zal zich daarop beraden. „Tot die tijd is er geen grondslag het bedrijf te sluiten”, benadrukt het college.

Informeel

Ook wenst Makken opheldering over het verzoek Wet Openbare Overheid, zoals die door de werkgroep overlast IceBear ruim 8 weken geleden is gedaan en waarmee de beslissingstermijn is verstreken. Het college laat in de beantwoording weten het verzoek van de werkgroep om stukken als gemeente destijds niet ontvangen te hebben. Met de werkgroep zijn hier gesprekken over geweest en er is volgens het college afgesproken het verzoek informeel op te pakken. „Om te voorkomen dat onduidelijkheid ontstaat over wat voor de werkgroep relevant is, is een afspraak ingepland om dossiers op het gemeentehuis in te komen zien. Afgezien van vertrouwelijke bedrijfsgevoelige informatie die onder de privacywet valt kan de werkgroep alle stukken inzien en zelf beoordelen wat zij relevant vindt. Daarvan kan zij dan kopieën ontvangen”, aldus het college.

Duiding

Ook werd in de motie opgeroepen om duidelijkheid te scheppen of er bij de fabriek onderzoeken zijn verricht ten aanzien van geluid, stof en formaldehyde. „Wij hebben de GGD IJsselland begin september verzocht om een gezondheidskundige duiding te gaan geven aan die onderzoeken. De resultaten hiervan zijn nog niet bekend. Zodra wij de resultaten hebben zullen wij hierover communiceren.”

Nieuws

Meest gelezen

menu