Kamervragen over stinkende centrale IceBear: ‘Sluiten’

Doekflters bij de fabriek langs de Dolderweg. Foto: Klachtencommissie 'Stop overlast Ice Bear Steenwijk'

Er zijn Tweede Kamervragen gesteld aan minister Jetten (Energie) over de overlast gevende biomassacentrale en palletblokjesfabriek van IceBear in Steenwijk. De fractie van Belang Van Nederland wil dat minister Jetten zich inzet om de stinkende fabriek te sluiten.

De gemeenteraad van Steenwijkerland was vrijwel unaniem dinsdagavond, over de manier waarop de gemeente communiceert over de ontwikkelingen rond de biomassacentrale Ice Bear in Steenwijk. Een motie om meer aandacht te krijgen voor de volksgezondheid van de inwoners van Steenwijk werd aangenomen.

„En dat is volledig terecht”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga van Belang Van Nederland (BVNL). „Biomassa is een heel slechte energiebron. Verbranding van hout levert weinig energie op, waardoor netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas. Bovendien zorgt die fabriek voor indringende stank, nachtelijke geluidsoverlast en veel fijnstof in de omgeving van het bedrijf.”

Roy van Aalst, BVNL-lijsttrekker voor de Provinciale Staten Overijssel, heeft de Tweede Kamerfractie van zijn partij opgeroepen om minister Jetten (Energie) te verzoeken om werk te maken van het sluiten van de biomassacentrale. „Het is onacceptabel dat deze stinkfabriek in bedrijf blijft, terwijl zij bewezen overlast veroorzaakt”, aldus Van Aalst.


Van Haga heeft de volgende vragen gesteld aan de minister:


1) Bent u bekend met het feit dat bewoners en bijna de voltallige gemeenteraad van Steenwijkerland de stinkende biomassacentrale Ice Bear helemaal zat zijn?


2) Bent u bekend met het feit dat biomassa een heel slechte energiebron is en dat verbranding van hout weinig energie oplevert, waardoor netto meer CO2 uit de schoorsteen komt dan bij kolen en gas?


3) Waarom blijft de biomassacentrale IceBear in bedrijf, terwijl zij bewezen overlast veroorzaakt?


4) Deelt u de mening dat er geen loopje genomen dient te worden met de volksgezondheid van de bewoners? Zo ja, vindt u het aanvaardbaar dat bewoners indringende stank, nachtelijke geluidsoverlast en veel fijnstof in de omgeving van het bedrijf ervaren?


5) Wilt u zich inspannen om deze stinkfabriek te sluiten? Zo ja, hoe gaat u dat concreet doen? Zo neen, waarom niet?

Nieuws

menu