Kan een burger of vereniging het beter of goedkoper dan de gemeente? Met Right to Challenge wordt er meer mogelijk voor eigen initiatieven

„Als de samenleving iets beter of goedkoper kan uitvoeren dan de overheid, dan moet ze daar vooral in gestimuleerd worden”, vindt Bert Beltman van de VVD. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota stond dinsdag vrijwel de gehele gemeenteraad achter de motie van BGL, PvdA en VVD om het college met een communicatieplan over Right to Challenge te laten komen om dit initiatief onder de aandacht te brengen.

Bewoners van Het Bolwerk in de wijk Woldmeenthe in Steenwijk namen het initiatief om een kaal grasveld te verfraaien met platanen, picknickbanken, een klimboom en veel bloemen.

Bewoners van Het Bolwerk in de wijk Woldmeenthe in Steenwijk namen het initiatief om een kaal grasveld te verfraaien met platanen, picknickbanken, een klimboom en veel bloemen. Foto Theo Leferink

Met het zogenoemde ‘recht om uit te dagen’ kunnen burgers, verenigingen of stichtingen taken overnemen van de gemeente, wanneer zij denken dat het beter, anders, slimmer of goedkoper kan. „Denken verenigingen of inwoners dat het beter of goedkoper kan dan de gemeente het doet, en het sluit aan bij de beleidsdoelstellingen van de gemeente, dan hebben ze het recht om met de gemeente in overleg te gaan”, zei André Bus (BGL). „In principe kunnen ze het dan geregeld krijgen.”

VHK als voorbeeld

De VVD was naast BGL mede-indiener van de motie. Bert Beltman noemde het een mooi uitgangspunt en een liberaal principe. „Als de samenleving het beter of goedkoper kan dan de overheid, dan moet ze daar vooral in gestimuleerd worden. Het functioneert al in Steenwijkerland, en het werkt. Bijvoorbeeld bij VHK in Sint Jansklooster, waar de kwaliteit van de velden zelf op een hoger level is gebracht dan op basis van gemeentelijk beleid mogelijk was geweest.”

‘Oude wijn in nieuwe zakken’, noemde Jan Vredenburg van het CDA de motie, die zijn fractie overigens van harte steunde. „Het motto van dit college is de inwoner op één. Dus eigenlijk zou de motie niet nodig moeten zijn.”

Concrete invulling

Emmy Elgersma van D66 had wel wat kanttekeningen. Want hoe ziet een concrete invulling eruit? „Als je een plan gaat opstellen maar je weet niet waarover je moet communiceren, waar dit allemaal voor kan, dan is dat jammer. Dit soort initiatieven gebeuren al, dat moeten we zeker stimuleren. Ik wil nog wel duidelijk hebben over welke beleidsterreinen dit gaat en voor welke activiteiten bewoners dan worden ingezet.”

Ronnie Lassche (CPB) noemde een communicatieplan een mooie stap. „Wel wil ik weten wat er gebeurt met borging. Mensen kunnen heel enthousiast beginnen, maar als een aantal kartrekkers stopt of verhuist, wat dan? Hoe ga je daarmee om? Er moet wat meer beleid en visie achter zitten. We staan hier wel heel positief tegenover.”

Participatievisie

„We passen Right to Challenge al toe in onze gemeente”, reageerde wethouder Bijl. „Vaak wordt het door wijkcoördinatoren onder de aandacht gebracht, en er worden afspraken over gemaakt. Afspraken worden daarmee geborgd”, waarmee ze doelde op de opmerking van Lassche. „We komen na de zomer met een participatievisie. Dat wist u als raad nog niet. In die visie zit een soort gereedschapskist en Right to Challenge is daar een onderdeel van.” Daarop besloten Elgersma (D66) en Jantina Drijfhout, die aanvankelijk in wilde stemmen, tegen te stemmen.