Kandidaten voor de Anne Beeltje Cultuurprijs kunnen weer worden voorgedragen

Voor de winnaar van de Anne Beeltje Cultuurprijs is een schaal ontworpen. Foto: Commissie Anne Beeltje Cultuurprijs

Ook dit jaar wordt de Anne Beeltje Cultuurprijs uitgereikt. Eens in de twee jaar wordt de prijs uitgereikt aan een persoon of groep die op bijzondere wijze het culturele leven van Steenwijk heeft verrijkt en daarmee sterk verbonden is. Kandidaten kunnen vanaf nu weer worden voorgedragen.

Wim Heij, Claartje van Dokkum, Theatergroep Sjeu, Jan Toor en Han Evers wonnen in het verleden de prestigieuze Anne Beeltje Cultuurprijs.

De Lionsclub Steenwijk en de gemeente Steenwijkerland stelden de prijs in als eerbetoon aan de in 2008 overleden cultuurwethouder van Steenwijkerland, Anne Beeltje.

€ 2.000,00 en een oorkonde

De prijs bedraagt € 2.000,00 en een oorkonde. Pia en Anne Beeltje, kinderen van wijlen de heer Anne Beeltje, hebben voor de winnaar een schaal laten ontwerpen.

Eens in de twee jaar wordt de prijs uitgereikt aan een persoon of groep die op bijzondere wijze het culturele leven van Steenwijk heeft verrijkt en daarmee sterk verbonden is. Het gaat om culturele prestaties op het gebied van de beeldende kunst en het gebied van de podiumkunsten (toneel, muziek, dans)

Jury

De jury bestaat uit: de kunstkenners: Marian Sprenkeler, Folkert Jellesma en Gert Labots en beeldend kunstenaar Harm Prinsen.

Iedereen kan kandidaten voorstellen. De kandidaatstellingen dienen te worden gemotiveerd en kunnen worden verzonden aan het e-mailadres annebeeltjecultuurprijs@gmail.com of per post aan de juryvoorzitter: de heer F. Jellesma, Oosterhoek 25, 8334 RD Tuk.

Inzenddatum sluit 15 augustus

De inzenddatum sluit 15 augustus. Het is de bedoeling dat de prijs zal worden uitgereikt tijdens de openingsavond van Kopje-Cultuur in september.

De volledige tekst van het reglement van de cultuurprijs en verdere informatie zijn te verkrijgen bij Pieter Bosch, tel 0521 511017, pieterbosch@ziggo.nl.


Nieuws

menu