Kniepertien: oude wijn in oude zakken

Stallen als musea. Foto: George Huisman

Ik vond het allemaal eigenlijk niet bijster verrassend. Of opwindend of bijzonder. De nieuwe Steenwijkerlandse coalitie, die dus gewoon de oude Steenwijkerlandse coalitie is (met één glorieuze winnaar -BGL-, één gelijkspeler -CU- en twéé dikke verliezers -PvdA en VVD, 20 tot 25 procent minder stemmen), kwam met zes ‘belangrijke’ thema’s voor de komende vier gemeentelijke jaren op de proppen.

Maar daar zat niks nieuws in. Lees maar mee: 1. Woningbouw, 2. Werk en economie, 3. Samenredzaamheid, 4. Vitaal platteland, 5. Duurzaamheid en 6. Leefbare steden en kernen.

Ik zie een opsomming van zes saaie doch vrij logische actiepunten waar het nieuwe, nou ja: eigenlijk oude, college niet onderuit kan. Iederéén wil woningbouw, iederéén wil meer werk en een gezonde(re) economie, iederéén wil leefbaarheid, iederéén wil… Zo’n lijstje kan een college van een stad in pakweg Portugal, Alaska of Argentinië ook fabriceren. Politieke blabla dus. Daar wordt niemand wijzer van en daar kan tegelijkertijd niemand zich een buil aan vallen.

Overigens worden de coalitiepartijen ietsje concreter als ze vijf zaken aangeven die ze tijdens hun lopende regeerperiode van pak ’m beet 1.461 dagen willen aanpakken. ‘We hebben de afgelopen vier jaren veel kunnen realiseren’, werd tijdens de installatie van de wethouders trots gezegd. Ik kan me van die periode alleen maar de fontein op de Markt, wat nieuwe bedrijven, wat nieuwe woningen en de verhuizing van de Wibra voor de geest halen.

Ga er maar even goed voor zitten, die vijf stoere actiepunten van het nieuwe college zijn: Ossenzijl (gebiedsontwikkeling en ontsluiting), Blokzijl (de randweg), Steenwijk (middelbare scholen samenvoegen op één terrein), Steenwijk (een nieuw museum) en Steenwijkerland (opwaardering van de openbare ruimte). Niet bepaald verrassend vind ik. Miljoenenprojecten die al járen op de rol staan. Als er geld voor is, gaat het door, anders wordt er bezuinigd/afgeslankt, uitgesteld of komt het terecht in een van die overvolle gemeentelijke bureaulades met een strikje eromheen en een briefje: ‘Niet openmaken vóór 2035’.

Woon je in Oldemarkt, Giethoorn, Sint Jansklooster of Vollenhove kun je, plat gezegd, de bek afvegen. Jullie worden niet met naam en toenaam door de vier politieke machthebbers genoemd, dus jullie wensen en verlangens staan lager op de verlanglijstjes en zullen niet worden gehonoreerd. Houd daar maar rekening mee.

Ik weet, zo’n lijstje is een kwestie van geven en nemen. Als de ene partij die wegen om Blokzijl en Ossenzijl wil, wil de andere partij een nieuw, verschrikkelijk duur museumplan gerealiseerd zien en een derde partij dat er scholen gebundeld gaan worden. Dat dat nu eindelijk doorgepakt wordt is toch bijna een verplichting naar je burgers?

Het ‘nieuwe’ college en zijn ‘nieuwe’ plannen, is toch gewoon een kwestie van oude wijn in oude zakken?

Nieuws

menu