Kruising Blokzijlseweg-Beulakerweg wordt verkeersveiliger

De werkzaamheden zijn in volle gang. Foto: Martijn Bijzitter

Wegbeheerder provincie Overijssel past momenteel de kruising N333 met de N334 (Blokzijlseweg-Beulakerweg) bij Steenwijk aan.

De gemeente Steenwijkerland heeft met de provincie overlegd om de kruising verkeersveiliger te maken, vooral voor fietsers. Aanleiding waren ernstige ongevallen in de afgelopen tijd. In 2020 waren er 4 ongevallen, waarbij 3 fietsers waren betrokken. Bij één van de ongevallen liet een fietser het leven . Op 16 maart 2021 was er weer een ernstig ongeval.

Vanaf juni 2020 is de gemeente in gesprek met de provincie (als wegbeheerder) en de politie over deze kruising. „Daarbij is onder andere ook gesproken over het opheffen van de fietsoversteek. Onze gezamenlijke conclusie is dat dit geen veilige oplossing is omdat dit leidt tot ‘olifantenpaadjes’ door fietsers die naar Groot Verlaat moeten. De situatie wordt wel verbeterd door het doen van een aantal aanpassingen. Doel van deze aanpassingen is dat de overstekende fietser beter zicht krijgt op het overige verkeer”, licht de gemeente toe.

„Het fietspad op de plek waar de fietser moet oversteken liep licht op. Dat was hinderlijk en tijdrovend bij het opstappen. Dat is straks verleden tijd.”