Levendige discussie tijdens politieke avond georganiseerd door Soroptimistenclub Kop van Overijssel. 'Vrouwen moeten elkaar steunen en niet tegenhouden'

In de Bibliotheek in Steenwijk werd een politieke avond gehouden, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart. Foto: Wilbert Bijzitter

Het was een levendig debat woensdagavond in de Bibliotheek Steenwijk. De Soroptimistenclub Kop van Overijssel had raadsleden uitgenodigd voor een politieke avond, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart.

De verhouding mannelijke en vrouwelijke raadsleden was deze avond fifty-fifty, wat heel anders in de gemeenteraad van Steenwijkerland: met maar 5 vrouwen op een totaal van 27. Miriam Slomp (VVD): ‘Ik heb de afgelopen tijd veel vrouwen gesproken hierover die dan vaak zeggen dat ze het niet zien zitten om de politiek te combineren met hun gezin.’

Er werd goed naar elkaar geluisterd en ook de zaal deed mee: er kwamen verschillende vragen en opmerkingen uit de zaal, wat tot een echte uitwisseling leidde. De raadsleden gaven aan deze input erg te waarderen, zodat ze weten wat er speelt.

Is specifieke aandacht voor vrouwen nodig?

Miriam Slomp-Dekkers (VVD), Ronnie Lassche (CPB), Aletta Makken (GroenLinks), Steven Bunt (PvdA), Jantina Drijfhout (CU), Richard keizer (BGL), Erik Homan (CDA) en Emmy Elgersma (D66) kregen verschillende stellingen voorgelegd die een relatie hebben met positie van vrouwen en kinderen/meisjes in gemeente Steenwijkerland. Bijvoorbeeld: de gemeente Steenwijkerland is genderneutraal, er is geen specifieke aandacht voor vrouwen nodig.

Volgens Groen Links betekent Regenboogbeleid niet dat er geen speciaal beleid voor vrouwen en meisjes nodig is, zeker nu met alle gevallen van seksuele intimidatie.

D66 gaf aan dat vrouwen niet zwak of een minderheid zijn. „Begin bij jezelf, geef het goede voorbeeld. Laat vrouwen elkaar steunen en niet tegenhouden.”

Ook de PvdA geeft aan dat ze uitgaan van de kracht van de individu. „Maar er is een ongelijk speelveld waarbij je voor sommigen iets anders moet doen.”

De CU vindt dat de cultuur moet veranderen. „Een vrouwenquotum helpt wel maar de echte verandering moet van onderop komen. Nu kan gebrek aan kinderopvang of sociale omgeving nog belemmerend werken”.

Huiselijk geweld

De Soroptimisten voeren jaarlijks met Zontas en UN Women de actie Orange the World. Overal en ook in Steenwijkerland vindt huiselijk geweld plaats. Alle partijen waren het eens met de stelling ‘Huiselijk geweld moet in Steenwijkerland beter worden aangepakt‘.

Signalering gebeurt door een netwerk van huisartsen, leerkrachten, wijkagenten. Maar voor zelf melden moet de drempel omlaag. Een leerkracht uit de zaal gaf aan dat de school weleens een melding maakt maar er niets van terug hoort. „Dit voelt alsof er niet serieus mee wordt omgegaan.”

Is het beter om verschillende meldpunten te hebben (BGL) of juist 1 centraal punt (CDA)? Het lijkt er in ieder geval op dat de doorkoppeling van Veilig thuis naar de gemeente niet goed werkt. De gemeente moet hierover in gesprek met Veilig Thuis.

Economische zelfstandigheid

Landelijk is 60% van de vrouwen economisch zelfstandig, 40% dus niet. Hoe kun je economische zelfstandigheid vergroten? „Vaak wordt gezegd dat vrouwen niet fulltime willen werken maar het is ook niet altijd mogelijk”, was een opmerking. „Bijvoorbeeld in de thuiszorg is meer werken in de planning niet mogelijk.” Intussen is er een tekort aan medewerkers in allerlei sectoren.

VVD: „In de opvoeding en sociale omgeving zijn er nog steeds verschillen, jonge vrouwen kiezen sneller dan mannen voor de zorgrol en gaan parttime werken. Om dit te veranderen hebben vrouwen een voorbeeldrol voor andere vrouwen.”

Op de vraag van D66 of hier op scholen aandacht aan besteed wordt, gaf een basisschoolleraar aan dat dit in Burgerschapsles behandeld wordt.

Ook mannen gaven overigens aan dat ze minder zijn gaan werken om hun partner de ruimte te geven en/of voor hun kinderen te zorgen. Het gaat hier ook om bewustwording bij werkgevers.

Lijsttrekkersdebat

Op 11 maart is er een lijsttrekkersdebat in het gemeentehuis, georganiseerd door de gemeente. Dan gaan de verschillende partijen opnieuw met elkaar in discussie. Deze avond begint om 19.30 uur.


Nieuws

Meest gelezen

menu