Lezing 'Neanderthalers op de Steenwijker Kamp'

De Steenwijker Kamp. Foto archief Wilbert Bijzitter

De Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken houdt dinsdag 7 maart haar jaarlijkse ledenvergadering in Rabo Theater De Meenthe. Na de pauze is er een lezing van de Werkgroep Archeologie. De vergadering is alleen toegankelijk voor leden met partners en begint om 20.00 uur.

Bij de bestuursverkiezing zijn Anneke Logtmeijer-Jonkers en Hans Hageman aftredend en niet herkiesbaar. Anneke Stelling-Middelbrink wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. Verder wordt tijdens de vergadering het financieel overzicht gepresenteerd en een voorstel tot statutenwijziging. Ook komen de uitkomsten van het ledenonderzoek aan de orde. Dit onderzoek is eind vorig jaar uitgevoerd door studenten van Windesheim.

Neanderthalers op de Steenwijker Kamp

Na de pauze verzorgt Tjeerd de Jong van de Werkgroep Archeologie een lezing met als titel ‘Neanderthalers op de Steenwijker Kamp’ . Hij geeft een schets van de prehistorie in de omgeving van Steenwijk. Verder gaat hij in op vindplaatsen en bijzondere vondsten van de werkgroep.

Nieuws

menu