Longpunt Steenwijkerland op 7 juni in De Klincke

De verkoop is elke zaterdag in Gebouw De Klincke.

De verkoop is elke zaterdag in Gebouw De Klincke.

Na ruim 2 jaar gaat het Longpunt in Steenwijkerland weer van start. Het Longpunt wordt georganiseerd door het Longfonds, in samenwerking met diverse partijen vanuit het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. „We kijken er naar uit om het Longpunt weer in Steenwijk te kunnen organiseren,” aldus Paula Bierma van Sociaal Werk de Kop namens de organisatie.

Deze eerste Longpuntbijeenkomst is op dinsdagmiddag 7 juni van 14.00 tot 16.00 uur in Kerkelijk centrum De Klincke aan de Kerkstraat 16 in Steenwijk. Het thema deze middag is ‘Impact van een longziekte op jezelf en je omgeving’. Gastspreker is Ron Scheffer, van maatschappelijk werk bij Isala. Longverpleegkundige Carolien de Vries van Isala zal deze middag begeleiden. Uiteraard is er weer alle gelegenheid om vragen te stellen en is er alle ruimte om ervaringen met elkaar te delen.

Gelieve tijdens de Longpuntbijeenkomsten deze bijeenkomst geen geurtjes te gebruiken. Gezien de kwetsbare doelgroep van longpatiënten wordt iedereen die wil komen gevraagd zich vooraf aan te melden. Dit kan via drenthe@regio.longfonds.nl of als mailen niet lukt, even bellen naar Sociaal Werk De Kop, via 0521-745080.

„We blijven voorzichtig, daarom blijven we goed ventileren, handgel is aanwezig en blijven we de nodige afstand in acht houden,” zegt Henk Heuvelink van het Longfonds. Bij klachten blijf thuis! En alvast voor in de agenda, de volgende bijeenkomst in op 6 september. Meer info over het Longpunt is te verkrijgen via Henk Heuvelink: 0528 - 371821.