Lovende woorden voor jaarrekening over 2020, maar: 'Van tekort naar overschot is mooi, maar ook lastig uit te leggen'

De gemeente Steenwijkerland sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van ruim 4 miljoen. foto: Pixabay

Alom waardering voor de jaarstukken en de jaarrekening over 2020 tijdens de politieke markt dinsdagavond, maar ook verbazing. De gemeente Steenwijkerland sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van ruim 4 miljoen. „Lastig uitleggen aan de inwoners”, vond Steven Bunt (PvdA).

„Als je het ene jaar de belastingen verhoogt en het jaar erop je zoveel geld overhoudt… er was een groot tekort verwacht en dat werd een overschot.”

„De OZB is vorig jaar flink omhooggegaan en dat was wellicht niet nodig geweest”, zei ook Jan van Beekhuizen (CDA). „Hebben we de burgers nu opgezadeld met onnodige stijging van lasten? Laten we dit mooie resultaat vooral koesteren en zorgen dat we verdere lastenverzwaring voorkomen”. „Het zou mooi zijn als we richting de burgers wat terug zouden kunnen doen”, vond Ronnie Lassche (CPB).

„Laten we ons niet te rijk rekenen’, waarschuwde Jeroen Ziel (VVD). ‘De rijksoverheid heeft immers ook veel bijgedragen. We weten niet wat het najaar nog gaat brengen”.

Terugblik

Henk Boxum (ChristenUnie) blikte terug op 2020: „Het was geen gemakkelijk jaar. 27 geregistreerde inwoners zijn overleden aan corona en er zijn veel mensen die de ziekte gehad hebben en nog steeds kampen met de gevolgen. Wat fijn dat wij een gemeente hebben die opkomt voor haar burgers en ondernemers.”

Er waren wel een paar aandachtspunten: verschillende raadsleden noemden de sterk schommelende solvabiliteit cijfers. De solvabiliteit is een van de belangrijkste criteria om de financiële gezondheid van in dit geval de gemeente te beoordelen. „In de rest van Nederland zie je een constante lijn”, aldus Thom de Vries (D66). Verder zijn een aantal aanbestedingen niet helemaal volgens de regels verlopen, waar ook Ronald van Vlijmen (GroenLinks) een opmerking over maakte.

Wethouder Marcel Scheringa noemde een aantal financiële meevallers die speciaal opvallen: een ruime meevaller vanuit het regiobudget beschermd wonen en een meevaller bij de leges.

Ook werd er minder uitgegeven in het sociaal domein, omdat bijvoorbeeld dagbesteding en groepsactiviteiten niet doorgingen in verband met corona.

Nieuws

menu