Masterplan voor nieuw museum in Steenwijkerland klaar: nieuw museum aan de Markt, Hildo Kropmuseum in Spijkervetstallen

Het Stadsmuseum en het Kermis-en Circusmuseum aan de Markt in Steenwijk.

Het Stadsmuseum en het Kermis-en Circusmuseum aan de Markt in Steenwijk. Foto: Martijn Bijzitter

Een nieuw, sprankelend en eigentijds museum aan de Markt in Steenwijk. Met de historische Spijkervetstallen als toplocatie waar de Hildo Krop collectie te zien is. Dat is de basis van het masterplan ‘Op weg naar een nieuw museum in Steenwijkerland’ dat onlangs in opdracht van de gemeente is opgesteld.

De ambitieuze plannen moeten Steenwijk én regio een flinke oppepper geven. Wethouders Trijn Jongman en Bram Harmsma zien kansen: „Dit masterplan is het resultaat van mooie en constructieve gesprekken tussen de musea, de Historische Vereniging Steenwijk en omstreken, Galerie Steenwijk en de gemeente. We willen op basis van wat er nu ligt de raad om advies vragen: hoe gaan we verder en met welk scenario? Dat willen we nog dit jaar doen.”

Het masterplan volgt op een haalbaarheidsonderzoek dat in het najaar van 2019 door een onafhankelijk onderzoeksbureau is uitgevoerd. Een van de aanleidingen voor dat onderzoek was de verouderde staat van de huidige onderkomens van de drie musea. Wethouder Trijn Jongman: „Dat er iets moest gebeuren, dat was duidelijk. Niet alleen qua onderhoud van de panden, maar ook als het om het museumaanbod zelf gaat. Er zijn tegenwoordig veel meer mogelijkheden om een collectie, een stad en een gebied te beleven en interactief te maken. Die kansen liggen voor het grijpen.”

Toerisme: spreiden en verleiden

Tegelijkertijd lag er de wens om de toeristische potentie van de binnenstad te versterken. „Goed voor het merk ‘Steenwijk’, maar óók aantrekkelijk voor de regio”, zegt wethouder Bram Harmsma. „In onze visie op duurzaam toerisme zeggen we: spreiden en verleiden. Vernieuwing van de musea met een spin-off voor het gebied sluit daar wat ons betreft naadloos op aan.” Die aanbeveling kwam ook uit het haalbaarheidsonderzoek dat tot dit masterplan heeft geleid.

Masterplan voor nieuw erfgoedmuseum en Hildo Krop kunstmuseum

In het masterplan dat er nu ligt, zijn de kansen voor een nieuw erfgoedmuseum aan de Markt en een eersterangs Hildo Krop kunstmuseum in de Spijkervetstallen verder uitgewerkt. Dat is gedaan in samenwerking met de drie bestaande musea, de historische vereniging en Galerie Steenwijk. „Een fantastisch initiatief om de historie en de kunst van Steenwijkerland voor een groter publiek toegankelijk te maken. Dat geldt ook voor de Hildo Krop collectie. Die verdient een plaats waar de kunstvoorwerpen tot hun recht komen”, vinden Bert Kuper en Arie van Andel van het Stadsmuseum en het Hildo Kropmuseum. Ook de Historische Vereniging Steenwijk e.o. staat positief tegenover de plannen. „Het nieuwe museum biedt volop kansen om samen te werken aan de beleving van onze rijke geschiedenis. Wij kunnen daaraan bijdragen met onze jarenlange kennis en ervaring”, zegt Liesbeth Hermans.

Het masterplan gaat uit van het hoofdscenario van museumclustering op de Markt, dus het Stadsmuseum en het Kermis- en Circusmuseum met daarin ook Galerie Steenwijk (die het Rabogebouw moet verlaten omdat het pand verkocht is) en het benutten van de potentie van de Spijkervetstallen. Naast de locaties en de inrichting van de musea staat in het masterplan ook hoe de organisatie professioneel en duurzaam kan worden opgezet.

Raad wordt om advies gevraagd

Het college vraagt de gemeenteraad om het masterplan op 14 december in de politieke markt te bespreken. Daarbij gaat het vooral om de vraag: gaan we door op de ingeslagen weg van een toonaangevend museum op twee locaties (op de Markt en in de Spijkervetstallen) of moeten andere denkrichtingen worden uitgewerkt?