Meer mogelijkheden op Eeserwold door nieuw beeldkwaliteitsplan en nieuw bestemmingsplan

De aanvullende overeenkomst werd getekend door vier partijen: Wiebren Bergsma van Landgoed de Woldberg, (linksvoor), wethouder Bram Harmsma (linksachter), wethouder Melvin Smit (rechtsvoor) en Marcel Grit van Roelofs (rechtsachter).

De aanvullende overeenkomst werd getekend door vier partijen: Wiebren Bergsma van Landgoed de Woldberg, (linksvoor), wethouder Bram Harmsma (linksachter), wethouder Melvin Smit (rechtsvoor) en Marcel Grit van Roelofs (rechtsachter). Gemeente Steenwijkerland

Een nieuw beeldkwaliteitsplan en een nieuw bestemmingsplan voor Eeserwold zorgen voor meer mogelijkheden voor bedrijven en woningbouw. Hiermee kan beter worden aangesloten bij ontwikkelingen in de markt.

Er is meer ruimte voor verschillende soorten bedrijven om zich hier te vestigen. De gemeenteraad heeft tevens een bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vastgesteld voor een gedeelte van Eeser Landgoed en Eeser Buiten.

Eerder was het al mogelijk om 130 vrijstaande woningen en 24 appartementen te bouwen. Door de positieve ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de toenemende vraag uit de markt heeft de projectontwikkelaar een bestemmingsplan in procedure gebracht om 34 vrijstaande woningen en 3 appartementen toe te voegen. De bestaande hotelbestemming is hiermee komen te vervallen.

Merendeel van de woningen is verkocht

Het merendeel van de woningen is inmiddels verkocht. Veel nieuwe bewoners, zowel uit de regio als elders uit het land kiezen voor Steenwijkerland. Door deze ontwikkelingen is het aannemelijk dat de woonwijk binnen afzienbare tijd wordt afgebouwd.

De eindsituatie binnen de woonwijk Eeserwold betreft op het Eeser Landgoed 76 vrijstaande woningen en binnen Eeser Buiten 88 vrijstaande woningen met daarbij 27 appartementen. In de eindsituatie zijn er dan in totaal in de gehele woonwijk 164 vrijstaande woningen en 27 appartementen.

De samenwerking tussen de gemeente en projectontwikkelaar Landgoed De Woldberg verloopt soepel. Na een moeizame periode in het voortraject heeft het plangebied Eeserwold een positieve impuls gekregen sinds de komst van deze projectontwikkelaar in 2019. In samenspraak met de gemeente Steenwijkerland en de projectontwikkelaar op het bedrijvenpark zijn de ambities helder neergezet en waar nodig aangepast aan de vraag van deze tijd. Deze aanpak blijkt succesvol, gezien de positieve ontwikkelingen die het plangebied Eeserwold doormaakt.

Het gaat hard met de kavels op Bedrijvenpark Eeserwold

Het gaat hard met de kavels op Bedrijvenpark Eeserwold. Het bedrijvenpark is momenteel zo goed als uitverkocht. Nu de regels en richtlijnen op onderdelen zijn versoepeld biedt dat nieuwe kansen voor ondernemers en zijn er al weer verschillende vergunningsaanvragen binnen. Marcel Grit: „Zo ontstaat er een mooie mix van bedrijven van verschillende grootte en achtergrond.”

Er is een nieuwe vraag vanuit de markt: minder vraag naar kantoren, en meer vraag naar zowel kleine als grote bedrijven, en meer mogelijkheden voor grootschalige ontwikkelingen. Dit in verband met de zoektocht van nationale en internationale partijen naar kavels van 2 hectare of meer. Ook is er meer flexibiliteit in de rooilijnen mogelijk.

Wat betekent dat in de praktijk?

Een groter deel van de kavel mag bebouwd worden en ook is er meer flexibiliteit qua rooilijn. Op bepaalde gebieden op het bedrijvenpark was een voortuin van 10 meter verplicht, dat is nu teruggebracht tot 7 meter.

De Eeser Campus (het gedeelte van Eeserwold langs de snelweg) was oorspronkelijk bedoeld voor kantoren. Maar hier mogen zich nu bijvoorbeeld ook productie- of logistieke bedrijven gaan vestigen. Een versoepelde voorwaarde hier is de transparantie aan de voorzijde van de panden. De voorzijde moest voorheen voor minimaal vijftig procent uit glas bestaan. Interessant voor showrooms en kantoren, maar bijvoorbeeld minder van belang voor een productiehal.

Meer maatwerk

Het vernieuwde Beeldkwaliteitsplan is in nauw overleg met de ontwikkelaar, Roelofs Planontwikkeling B.V., tot stand gekomen. „Er kan nu meer maatwerk worden geleverd”, aldus Marcel Grit, commercieel directeur van Roelofs.

Wethouder Bram Harmsma: „Om in te kunnen spelen op de actuele behoefte is het belangrijk dat we een bestemmingsplan hebben dat aansluit bij de wensen en behoefte van ondernemers. Dat het goed loopt blijkt wel uit het feit dat vorig jaar de meeste hectares ooit zijn uitgeven in Steenwijkerland.”

Aanvullende overeenkomst

Tussen de verschillende partijen is een Ambitiedocument en een aanvulling op de Coördinatieovereenkomst opgesteld, als leidraad voor het verder ontwikkelen van het plangebied Eeserwold. De uitgangspunten uit het Ambitiedocument zijn vertaald in een aanvullende overeenkomst. Deze overeenkomst werd afgelopen week officieel ondertekend.