Minicontainers oud papier in Steenwijk, Zuidveen, Onna en Kallenkote

In Steenwijk, Zuidveen, Onna en Kallenkote gaat de inzameling van oud papier binnen afzienbare tijd via de blauwe minicontainer. Verenigingen, scholen en kerken leveren een vrijwilliger die meerijdt op de vrachtwagen van de ROVA.

De inwoners van Steenwijk, Zuidveen, Onna en Kallenkote krijgen op korte termijn een container er bij. Deze is bedoeld voor het inzamelen van oud papier.

De inwoners van Steenwijk, Zuidveen, Onna en Kallenkote krijgen op korte termijn een container er bij. Deze is bedoeld voor het inzamelen van oud papier. Archief Grenzeloos Media

Door deze tegenprestatie behouden zij hun vergoeding. De afspraak heeft een looptijd van tien jaar, waarbij na vijf jaar opnieuw de garantievergoeding wordt vastgesteld. Een bijrijder zet containers recht, voorkomt verkeersonveilige situaties (van bijvoorbeeld omgevallen containers) en zorgt ervoor dat er geen zwerfpapier achterblijft.