Containers in de Waagstraat. Hier komt een proef met een ondergrondse container.

Motie aangenomen: proef met ondergrondse containers in Steenwijker binnenstad

Containers in de Waagstraat. Hier komt een proef met een ondergrondse container. Foto: NDC Mediagroep

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een proef te starten met het plaatsen van twee ondergrondse containers in de binnenstad van Steenwijk in plaats van een proef met camoufleren van de huidige afvalcontainers.

Eerder stelde Emmy Elgersma van D66 schriftelijke vragen over de maxicontainers in de Steenwijker binnenstad en pleitte voor ondergrondse containers. De antwoorden van het college om een proef te houden door de containers te camoufleren was voor John Hoogma, een bewoner van de binnenstad aanleiding om in te spreken tijdens een raadsvergadering. De voltallige raad zetten het containerprobleem opnieuw op de agenda van de politieke markt te zetten. Afgelopen woensdagavond werd het voor de raadsvergadering geagendeerd.

D66 kreeg de CPB, CDA en BuitenGewoon Leefbaar mee. Deze 4 partijen dienden woensdagavond tijdens de raadsvergadering gezamenlijk een motie in, die door een meerderheid werd aangenomen. „De APV staat plaatsen van afvalcontainers op openbaar terrein met uitzondering van de dag van de lediging niet toe. Ze ontsieren het straatbeeld in onze historische binnenstad en ze verspreiden een onaangename geur en trekken ongedierte aan”, zei Tilko Gernaat (CPB), namens de 4 partijen, die de motie indienden.

„Het verdwijnen van de afvalcontainers in de openbare ruimte draagt bij aan een aangenaam verblijfsklimaat en daarmee aan de integrale visie op de binnenstad van Steenwijk. De huidige situatie waarbij veel ondernemers sinds meer dan 12 maanden sterk verminderde inkomsten hebben en vaak hoge vaste lasten is niet een situatie om strikt te handhaven”, vervolgt hij.

‘Camoufleren is legaliseren’

Het college van burgemeester en wethouders stelde voor een proef te beginnen om de afvalcontainers in de Waagstraat en Kalverstraat te camoufleren. Tilko Gernaat: „Dat is een legalisatie is van het verbod van plaatsen van afvalcontainers in de openbare ruimte.” De partijen willen een structurele oplossing, waarmee de afvalcontainers definitief uit het straatbeeld van de Steenwijker binnenstad verdwijnen. Tilko Gernaat: „Niet alleen voor de binnenstad van Steenwijk, maar ook in andere kernen in Steenwijkerland met een historisch centrum.”

Het gaat om een proef op 2 locaties: de Waagstraat en Kalverstraat. Het streven is om de ondergrondse containers voor 1 juli 2021 te plaatsen. Wethouder Bram Harmsma zegde dat toe. „We zullen maximale energie hierin steken.”


Tekst gaat onder foto verder


‘Taak van ondernemers’

Andere partijen hadden vragen over de motie/het voorstel. Marko Ferwerda (PvdA): „We begrijpen dat de huidige situatie niet gewenst is, maar het is een taak van de ondernemers. Plaatsen we de containers voordat er is gesproken met de ondernemers of gaan we eerst een gesprek aan met de ondernemers? Moeten we niet helder krijgen wat de ondernemers zelf willen? En hoe hoog zijn de kosten?” Dat vond ook Jeroen van Duijvenvoorde (VVD) „Eerst een gesprek aangaan met de ondernemers en voor 1 juli is wel snel. Is dat wel haalbaar?”

De kosten van het plaatsen van de 2 ondergrondse containers bedragen 50.000 euro, zo deelde wethouder Bram Harmsma mee. „De kosten van het ophalen van het afval zijn uiteraard voor de deelnemende bedrijven. En ja, we gaan eerst in overleg met de ondernemers.”

‘Streven naar structurele oplossing’

In motie wordt gesteld dat deze proef na 6 maanden met de ondernemers en bewoners van de binnenstad wordt geëvalueerd. Tilko Gernaat: „Met de ondernemers spreken we een tijdspad af waarin de lopende contracten voor de bedrijfsafvalcontainers opgezegd kunnen worden en aansluitend volgens de APV te handhaven wanneer containers in de openbare ruimte blijven staan. We proberen gezamenlijk te komen met een voorstel voor een structurele oplossing waarmee de afvalcontainers definitief uit het straatbeeld van de Steenwijker binnenstad verdwijnen. Daarbij kijken we naar vergelijkbare steden hoe zij met de afvalproblematiek zijn omgegaan.”

Tevreden met ontwikkeling

John Hoogma, bewoner van de binnenstad, die vorige maand insprak in de raad om het punt weer op de politieke agenda te krijgen, is zeer tevreden met de ontwikkeling. „Er komt een einde aan de gedoogsituatie dat containers permanent buiten staan. Eindelijk wordt het weer mogelijk de Steenwijker toren en Onze Lieve Vrouwenkerk vanuit de zichtstraten onbelemmerd te bekijken. Voordat de laatste container uit de binnenstad zal zijn verdwenen, gaat er echter nog wel wat water door de Aa. Maar met de juiste flankerende maatregelen (handhaven van de regel dat containers alleen op de ophaaldag buiten mogen staan) krijgt Steenwijk binnenkort weer een aantrekkelijker binnenstad.”