Nieuwe metingen IceBear in begin 2023. ‘We willen graag sneller, maar er moeten wel goede metingen komen

De nieuwe metingen naar geluids- en stofoverlast en formaldehyde, veroorzaakt door de biomassacentrale en palletblokjesfabriek IceBear in Steenwijk, worden begin 2023 gedaan.

Onderdelen van het nieuwe doekenfilter werden naar binnen gehesen bij IceBear. Dat moet volgens IceBear de structurele oplossing zijn, maar omwonenden merken er nog niks van.

Onderdelen van het nieuwe doekenfilter werden naar binnen gehesen bij IceBear. Dat moet volgens IceBear de structurele oplossing zijn, maar omwonenden merken er nog niks van. Foto Wilbert Bijzitter

Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen die de CPB-fractie heeft gesteld. „Voordat we maatwerkvoorschriften kunnen opleggen, moeten eerst de nieuwe en uitgebreide metingen zijn uitgevoerd. Hier hebben we opdracht voor gegeven. We hebben opdracht gegeven om nieuwe en uitgebreide onderzoeken te doen naar geluid, stof en formaldehyde. Deze onderzoeken zullen naar verwachting begin 2023 starten. We hebben aangegeven dat als uit de nieuwe en uitgebreide metingen blijkt dat de norm wordt overschreden, we handhavend gaan optreden. Dit is ook aan het bedrijf IceBear kenbaar gemaakt”, licht het college toe.

‘Duurt langer dan we willen’