Nieuwe woonwagenstandplaatsen aan Parallelweg

Bij het woonwagenkamp aan de Parallelweg in Steenwijk komen 5 nieuwe woonwagenstandplaatsen. Daarmee gaat een langgekoesterde wens van vooral jongere woonwagenbewoners in vervulling.

De locatie waar de woonwagens komen.

De locatie waar de woonwagens komen. Foto: Mediahuis Noord

In de afgelopen 22 jaar is er geen standplaats bij gekomen, terwijl uit enquêtes is gebleken dat er een grote behoefte is. Er is gebleken dat er behoefte is aan 20 extra woonwagenstandplaatsen in Steenwijk. In totaal zijn er in 2019 66 enquêtes uitgezet, waarvan er 34 volledig ingevuld retour zijn gekomen. Onder de huidige woonwagenbewoners is er behoefte aan 5 woonwagenstandplaatsen en onder de spijtoptanten (mensen die door omstandigheden in een stenen woning wonen, maar de behoefte hebben in een woonwagen te wonen), is de behoefte 15 woonwagenstandplaatsen.