Old Steenwiek: wonen in het oude station

De Kastanjelaan in de herfst van 1960. Foto: Henk Bruinenberg

Hoe was het om te wonen in het oude stationsgebouw van Steenwijk? Het najaarsnummer van Old Steenwiek vertelt het. De uitgave gaat onder andere ook over de ‘olde veste’ ten tijde van het rampjaar 1672 en over wat we uit gevelstenen kunnen aflezen over de plaatselijke geschiedenis.

De voorplaat toont een prachtige foto van Henk Bruinenberg waarop we zien hoe gemeentewerkers in 1960 de Kastanjelaan schoonvegen van herfstbladeren. Die huidige parkeerhaven maakte in de 19 e deel uit van de verkeersweg van het station via de Oosterpoort naar de binnenstad. De Tramlaan bestond nog niet en de kortere verbinding via de Tromp Meestersstraat kwam pas begin 20 e eeuw.

Wonen in het station

Martin Hermes was van 1953 tot 1958 de stationschef van Steenwijk. Zijn dochter Sonja beschrijft hoe ze opgroeide in het oude stationsgebouw met zijn vele ruime kamers. Aan de overkant lag Hotel De Kroon van uitbaatster Mieke Osse, die ook de stationsrestauratie runde. Sonja, toen leerling van de Clemensschool, noemde haar altijd ‘tante Mieke’. Pa en ma Hermes zaten wekelijks te bridgen bij Hotel De Gouden Engel. Dan hield het stationspersoneel thuis een oogje in het zeil. In de rubriek ‘Op de Plaete…’ is dankzij Adri van Sleen een grote groepsfoto te zien van NS-medewerkers in 1955, inclusief alle bijbehorende namen.

Gevelstenen

Vincent Erdin dook in de historie van gevelstenen in Steenwijkerland. Een paar eeuwen geleden werden de vele uithangborden voor slagerijen, bakkerijen, enzovoorts te gevaarlijk voor passerend verkeer. Toen werd die vorm van ‘reclame maken’ aan banden gelegd en kwam de weg vrij voor gevelstenen. Aan de stenen die zijn overgebleven, kunnen we ontlenen wanneer ze zijn gebouwd of waar ze voor hebben gediend. In Erdins boek ‘Gevelstenen in Steenwijkerland: geschiedenis in steen’ staat van alle 450 door hem aangetroffen stenen, uithangtekens en mozaïeken een foto, een aantal zelfs voorzien van een achtergrondverhaal, bijvoorbeeld over ‘Eigen Haard’ aan de Wilhelminastraat en ‘De Dolder’ aan de Tukseweg.

Rampjaar 1672

In 1672 werd Nederland van drie kanten door buitenlandse mogendheden aangevallen. Dat was in 1922 precies 250 jaar geleden. Toen schreef Hendrikus van Dalfsen in de Opregte Steenwijker Courant een uitgebreid verhaal over wat de stad Steenwijk in dat ‘rampjaar’ te verduren had van de Münsterse troepen. Het leger van de bisschop van Münster, beter bekend als ‘Bommen Berend’, trok via Twente de Republiek van de Verenigde Nederlanden binnen met het doel het hele Noorden in te nemen. De ‘olde’ vestingstad had zich erop voorbereid, maar gaf zich over toen het vijandelijke leger te sterk bleek te zijn en er weinig hulp kwam opdagen. Van Dalfsen beschrijft de korte periode onder het juk van de Duitsers, die een waar schrikbewind voerden, dat echter gelukkig niet tot moordpartijen leidde, zoals bijna drie eeuwen later.... Nu, honderd jaar na 1922, neemt Old Steenwiek delen van Van Dalfsens tekst over en breit die aan elkaar tot een doorlopend verhaal, ingeleid met een stukje historie van de 17 e eeuw.

Eesveense familie

Jan Koops onderzocht de geschiedenis van vier Eesveense generaties in de vrouwelijke lijn. Met zijn bejaarde schoonmoeder Aaltje Hornstra-Middelbrink haalde hij herinneringen op aan de hand van oude foto’s en krantenknipsels. Het leven van deze familie speelde zich grotendeels af aan de Binnenweg en de Eesveenseweg. Het verhaal bevat leuke anekdotes, maar het geeft vooral ook een mooi beeld van de leefomstandigheden en de sociale relaties in een kleine plattelandsgemeenschap van eind 19 e tot begin 21 e eeuw.

Tuk’s T-huis

De voormalige boerderij aan Bergweg 71 werd rond 1950 grondig verbouwd. Tegenwoordig zetelt daar ‘ Tuk’s T-huis’. Het gebouw met opstallen behoorde in lang vervlogen tijden tot het uitgebreide erve Hiddinge. Auteur Johan Doeven gaat in op de geschiedenis van dit deel van de Woldberg. Hierbij komen interessante feiten naar boven, zoals hoe een Engelse legereenheid in 1581 zijn kampement op het terrein opsloeg en van daaruit Johan van den Kornput hielp om Steenwijk te bevrijden. Er hebben verschillende families gewoond en er vonden meerdere grote evenementen plaats. Nu nog dient de boerderij niet alleen als theehuis, maar heeft ze ook andere functies.

‘Langs de straote’

In de rubriek van de Werkgroep Steenwijks Dialect vertelt ‘Aarm’ (Harm) over de afbraak van woningen in de Kromme Elleboog en de Scholestraat/hoek Vrouwenstraat en over de ongeremde groei van ‘t ‘woonwaegenkaamp an d’Iesveenseweg’. Voor de stadsmens van 1961 was dat een ‘doorn in ‘t oge’!

Alle besproken artikelen zijn voorzien van mooie oude foto’s.

Nieuws

menu