Omwonenden biomassacentrale: 'Voorkom betonblokellende aan de Dolderweg'

IJsbeer Energie, eigenaar van de biomassacentrale aan de Dolderweg in Steenwijk, wil uitbreiden. Daar zijn omwonenden (vooral die van de woontorens aan het Steenwijkerdiep) niet blij mee.

Aan de overkant komt een opslagsilo. Het materiaal gaat per nieuw aan te leggen transportband over de Dolderweg naar de centrale.

Aan de overkant komt een opslagsilo. Het materiaal gaat per nieuw aan te leggen transportband over de Dolderweg naar de centrale. Foto: IJsbeer Energie

Meerdere omwonenden stuurden een gezamenlijke brief aan de gemeenteraad. Dirk van Wedden namens de omwonenden: „Eind vorige eeuw werd er een ambitieus plan ontwikkeld voor het oude industrieterrein langs het Steenwijkerdiep. Het werd uiteindelijk een prachtig woongebied. Zo kunnen besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad soms verstrekkende gevolgen hebben voor de samenleving, vooral op langere termijn.”

Die gevolgen kunnen ook desastreus uitpakken, klinkt het. „Bij het ontwikkelen van het bestemmingsplan voor het Steenwijkerdiep ontstond direct een spanningsveld tussen dit nieuwe plan en het op een paar honderd meter bestaande bedrijventerrein Dolderweg. Uitgangspunt voor het college was een zo goed mogelijke afstemming te krijgen tussen beide gebieden. Van de steeds herhaalde beloften van burgemeester en wethouders naar de nieuwe bewoners dat er alles aan zou worden gedaan om de paar bedrijven met oude rechten zo mogelijk te saneren of andere mogelijkheden te bieden en bij uitgifte kavels voor nieuwe vestigingen uitdrukkelijk te kijken naar harmonie met het nieuwe woongebied Steenwijkerdiep is niets terecht gekomen”, vervolgt Van der Wedden.

‘Onvolledig geïnformeerd’

Van een positieve sturing hebben de bewoners niets gemerkt, integendeel. Dirk van der Wedden: „De gemeente, vertegenwoordigd in de persoon van burgemeester en wethouder, drong aan op optimale medewerking tot vestiging van een biomassacentrale. Wij als burgers en ook u als raad zijn onvolledig en deels onjuist geïnformeerd en niemand in de raad viel over de belangenverstrengeling bij deze vestiging op een plek die destijds niemand wilde (ook het bedrijf niet), behalve de gemeente! Daarna is het vooral door inzet en vasthoudendheid van burgers geweest dat bedrijven gedwongen werden zich aan de milieunormen te houden.”

‘Verdere ontsporing dreigt’

„En nu dreigt er een verdere ontsporing. IJsbeer Energie heeft flinke uitbreidingsplannen, mede door het opkopen van omliggende percelen. De procedure van een vergunningsaanvraag loopt. Wellicht dat er nog mensen zijn, die echt geloven dat het verbranden van biomassa (ook gekapte bomen) bijdraagt tot milieuverbetering en ook denken dat dit bedrijf goed kan draaien zonder subsidie. Wij behoren niet tot die gelovigen. Wij vrezen voor de komende tien jaar flinke winsten voor het bedrijf (mede door subsidie) met de nodige overlast van stof, fijnstof en lawaai voor de burger, met een veiligheidsrisico. En als naar verwachting in 2030 de subsidie stopt en het denken over biomassa overeenkomt met de praktijk in plaats van theoretische regelgeving, staat daar een enorm onrendabel complex. Is het Welkooppand wellicht nu een blok aan het been, dit complex wordt over tien jaar een betonblok aan het been voor de gemeente.”

‘Nu denken aan de burger’

Volgens de bewoners is tot nu toe steeds de maximale ruimte opgezocht binnen de regelgeving ten behoeve van het bedrijf. „Wellicht wordt het nu tijd voor de burger. Als B&W en u als raad dit in de jaren 1990 had gedaan, hadden er nu op de Dolderweg de Praxis en Karwei gestaan zoals in de oorspronkelijke gedachte bij de ontwikkeling bedrijventerrein Dolderweg. Korte termijn denken en ‘geld’ hebben toen echter anders beslist.”

„U als raad, het hoogste orgaan van deze gemeente, bent niet alleen verantwoordelijk voor het vaststellen van een bestemmingsplan, maar ook verantwoordelijk voor de latere invulling. U kunt in 2030 niet meer zeggen dat u de betonblokellende aan de Dolderweg niet heeft zien aankomen!”, zo waarschuwen de omwonenden.