Bert Piest, Saskia Koek, en Gwenda Wolters voor CSG Eekeringe. "Uitbreiding op deze locatie kan de wijk niet aan.’"

Omwonenden vinden uitbreiding bij Eekeringe een idioot plan: 'Ons woongenot gaat naar de Filistijnen'

Bert Piest, Saskia Koek, en Gwenda Wolters voor CSG Eekeringe. "Uitbreiding op deze locatie kan de wijk niet aan.’" Foto: Sieb van der Laan

Een meerderheid van het college van burgemeester en wethouders gaat voor een forse uitbreiding van schoollocatie Eekeringe aan de Oostwijkstraat. De buurt voelt zich overvallen. „We zijn digitaal door de schoolbesturen van Eekeringe en RSG geïnformeerd. Anders hadden we helemaal van niets geweten”, zeggen Gwenda Wolters, Bert Piest en Saskia Koek. Ze zijn omwonenden van CSG Eekeringe. „Van de gemeente hebben we niets gehoord, terwijl we toch belanghebbenden zijn. Hoezo de burger op 1?” Ook de wijkvereniging is niet van de plannen op de hoogte gesteld.

Wethouder onderwijs Trijn Jongman (PvdA) is voor de bouw van een unilocatie voor Eekeringe en RSG aan de Lijsterbesstraat. Ze krijgt in haar standpunt de rest van het college niet mee. Die vinden de extra besteding van 7,5 miljoen te veel van het goede. Ze kiezen voor renovatie en bijbouw aan de locaties Oostwijkstraat (Eekeringe) en RSG (Lijsterbesstraat). De raad is nog aan zet in het hele verhaal. De bewoners zijn verbolgen. Vooral over de houding van de gemeente. „Niets van ze gezien of gehoord. Ze willen schijnbaar met stille trom dit dwaze plan door de raad fietsen. Onze hoop is op de raadsleden gevestigd. Mogelijk zijn die verstandiger.”

‘Wijk kan dit niet aan’

Op Eekeringe volgen in de huidige situatie zo’n vijfhonderd leerlingen onderwijs. „Straks wordt de locatie aan de Stationsstraat van de RSG gesloten en komen er nog eens driehonderd kinderen extra richting deze wijk. Op de locatie waar nu sportschool Avanty zit zijn twaalf leslokalen voorzien en ook de SLOS moet plaatsmaken voor extra lesruimte.” Er is nu al regelmatig overlast van rondhangende jeugd. „Al hebben we wel een goed contact met het schoolbestuur van Eekeringe. Als er klachten zijn vinden we daar altijd een gewillig oor. De schoolbesturen en onderwijswethouder hebben zelf ook aangegeven voorstander te zijn voor één locatie aan de Lijsterbesstraat.”

Vrees voor ongelukken

Ze merken op dat de wijk dit niet aan kan. „In andere steden is een onderwijslocatie van deze omvang aan de rand van een stad. Nergens midden in een wijk. Dit kan echt niet. Aan de Lijsterbesstraat is tenminste nog sprake van een fatsoenlijke ontsluitingsweg. Hier niet.” Ze spreken van een verkeersonveilige situatie. „Straks scheuren hier 800 leerlingen als een malle rond op de fiets door de wijk. En er rijden dan ook busjes voor kinderen die speciaal onderwijs volgen. Jonge kinderen laten we nu al niet buiten spelen, dat is echt te gevaarlijk. De parkeerdruk op de wijk gaat ook enorm toenemen. Het is nu al zo dat we onze eigen auto’s nauwelijks kwijt kunnen. En als ze met auto’s vanaf het parkeerterrein rond de school komen, rijden ze allesbehalve dertig. We zijn als bewoners geen moment meegenomen in de plannen. Wie heeft dit verzonnen? Zo achter onze rug om wordt er van alles geregeld.” Ze vrezen voor ongelukken. „Dit wordt een puinhoop.”


‘Waardedaling woningen’

De meeste huizen in de wijk zijn koopwoningen. „Die gaan straks enorm in waarde dalen. In zo’n drukke wijk wil vrijwel niemand wonen. Zeker niet als je jonge kinderen hebt. De winkeliers in de binnenstad hebben nu al last van rondhangende jeugd. Dat worden er straks nog veel meer. Nee, die zullen ook niet blij zijn.” Het liefst zouden ze met spandoeken naar het gemeentehuis gaan, maar dat gaat niet in coronatijd. De vergaderingen verlopen digitaal. „Inspreken zullen we dinsdag zeker doen tijdens de politieke markt. We zijn al een online petitie gestart tegen deze idiote uitbreiding, waar de buurt goed op reageert.” De petitie tekenen kan via: https://www.petities.com/wij_zeggen_nee_tegen_uitbreiding_van_de_sg_eekeringe_aan_de_oostwijkstraa .

‘Geen alternatief voor SLOS’

Bij de SLOS wisten ze al een tijdje dat bij uitbreiding van Eekeringe er een mogelijke verhuizing aan zat te komen. Daarna bleef het heel lang stil en de lokale omroep weet nog steeds niet waar het aan toe is. „We worden in de plannen van de gemeente verder nergens genoemd. En in de plannen op papier is voor ons ook geen kostenplaatje opgenomen”, zegt Herman van Hien, bedrijfsleider van de SLOS. De omroep zou binnen twee jaar moeten verhuizen. Zo luidde de boodschap heel lang geleden, als gekozen zou worden voor uitbreiding bij Eekeringe. „Er is ons ook nog geen enkele alternatieve locatie voor voortzetting van de omroep aangeboden. Ook de vogelkring zit in ons pand.”

Er is door de gemeente altijd wel gezegd dat ze actief wilden meedenken. „Ze zijn ook best positief over ons”, zo ervaart Van Hien. „De kans is wel heel groot dat we op een nieuwe locatie fors terug moeten in studioruimte. Waarschijnlijk komen we in een gemeentelijk pand, maar zoals gezegd is ons officieel nog niets aangeboden.” Financieel is het bij de omroep geen rijkdom. „Huur kunnen we niet opbrengen, als dat ooit zou moeten. En het loopt ook in de duizenden euro’s aan kosten om te verhuizen...”