Onderhoud Geologisch Monument Wolterholten laat te wensen over. 'Maaiwerk niet uitgevoerd en informatievoorziening vervallen'

Geologisch Monument Wolterholten Foto: ChristenUnie Steenwijkerland

De gemeente neemt contact op met vrijwilligers van KNNV Noordwesthoek en de Stichting Weerribben-Wieden over het slechte onderhoud van Geologisch Monument Wolterholten. De ChristenUnie stelde daar onlangs schriftelijke vragen over aan het college.

Het monument maakt een vervallen en onverzorgde indruk. De informatiebordjes zijn niet goed af te lezen en het gras is lang. Na een bezoekje stelde Jantina Drijfhout van CU daar vragen over.

Actie

Het monument wordt onderhouden door vrijwilligers van de KNNV Noordwesthoek. „De afgelopen jaren is het onderhoud naar ieders tevredenheid uitgevoerd”, aldus het college. „Momenteel maakt het een wat onverzorgde indruk.”

De gemeente heeft contact met de vrijwilligers. Op verzoek wordt ondersteuning geboden in het beheer en onderhoud van het monument. De gemeente snoeit de hagen en de leilindes, het maaiwerk en de informatie voorziening wordt door de vrijwilligers verzorgd. De verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud ligt bij de vrijwilligers.

Het monument is in 2019 opgeknapt, er zijn onder andere nieuwe banken geplaatst, de toegangspoort en het hekwerk bij de entree zijn vervangen en de parkeerplaats is voorzien van een nieuwe laag halfverharding. „Het onverzorgde beeld ontstaat door het niet uitgevoerde maaiwerk en de vervallen informatievoorziening”, aldus het college. „Er wordt contact opgenomen met de werkgroep om te inventariseren of er behoefte is aan ondersteuning bij het maaien.”

Opnemen in netwerk

De stichting Weerribben-Wieden is gevraagd of zij ondersteuning willen bieden bij het verbeteren van de informatievoorziening. „Mogelijk kan het Geologisch Monument worden opgenomen in het wandel- en fietspadennetwerk, als rustpunt met een educatieve en recreatieve functie.”

Nieuws

menu