Onderzoek afgerond: eventuele onteigening Welkooppand aan ’t Gedempte Diep in Steenwijk duurt 7 jaar

Mocht gemeenteraad besluiten het voormalige Welkoop-pand aan ’t Gedempte Diep in Steenwijk te onteigenen, dan moet het rekening houden met een doorlooptijd van circa 7 jaar.

Het half gesloopte pand van de voormalige Landbouwbank en het voormalige Welkooppand.

Het half gesloopte pand van de voormalige Landbouwbank en het voormalige Welkooppand. Foto: Willem Braam

In een eerdere motie heeft de gemeenteraad opdracht gegeven onderzoek te doen naar onteigening. Die is nu afgerond. De conclusie is dat onteigening op basis van het huidige bestemmingsplan niet mogelijk is. Er zal eerst een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld. „Daarbij is er de mogelijkheid van bezwaar en beroep, zal een exploitatieplan moeten worden opgesteld en is er recht op zelfrealisatie en recht op schadeloosstelling. Dat betekent dat rekening moet worden gehouden met een doorlooptijd van circa 7 jaar”, licht het college van burgemeester en wethouders toe.