Online Alzheimer Trefpunt en met elkaar wandelen

Ook ditmaal een online Trefpunt op 14 december.

Alzheimer Trefpunt sluit het jaar dinsdagmiddag 14 december af met een online Trefpunt in Kerstsfeer. Deze middag stelt Suzan Dorst zich voor als casemanager dementie vanuit de organisatie PGVZ en houdt Kees Mol een Kersttoespraak.

Het Alzheimer Trefpunt in Steenwijkerland is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Dementie is een ziekte waar veel mensen mee te maken krijgen, in een tijd waarin iedereen zolang mogelijk zelfstandig blijft wonen. Doel van het Trefpunt is samen bouwen aan een dementievriendelijk Steenwijkerland, ook in coronatijd gaan we daar mee door! Het Alzheimer Trefpunt Steenwijkerland wordt georganiseerd door de belangenbehartigers van Alzheimer Nederland in samenwerking met Sociaal Werk De Kop en de casemanagers dementie en is geopend van 14:30-15:30 uur. Meer info of de link voor deze online bijeenkomst is verkrijgbaar via Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland: mantelzorg@sociaalwerkdekop.nl of 0521-745080.


Wandelen en ontmoeten in de wijk met Sociaal Werk De Kop

Daarnaast organiseert Welzijnsorganisatie Sociaal Werk De Kop regelmatig wandelactiviteiten in wijk, dorp of stad, buurtwerk en buurtwerk sport! Allemaal in samenwerking met de diverse partners binnen het netwerk, wijkverenigingen, vrijwilligers en zorgcollega’s. Wandelen is gezond, gezellig en houdt je fit! Meer info over buurtwerk(sport) of deelname aan de wandelingen in Steenwijkerland kan via info@sociaalwerkdekop.nl of 0521-745080. Iedereen is welkom, samen wordt tempo en duur van het wandelen bepaald en uiteraard houdt een ieder zich aan de geldende coronamaatregelen.

Wandelen vanaf Hoogthij in Steenwijkerwold

Maandagochtend 13 december is er vanaf 10:00 uur wandelen vanaf Hoogthij, aan de Oldemarktseweg 117 in Steenwijkerwold. We maken een mooie wandeling in de omgeving en drinken daarna buiten samen koffie/thee. Aanmelden is niet perse nodig, maar wel handig, want dan wachten we tot iedereen er is.

Wandelen vanaf de bibliotheek in Steenwijk

Iedere donderdag is er vanaf 10:00 uur wandelen vanaf de bibliotheek aan de Meppelerweg in Steenwijk, na afloop gelegenheid voor samen koffiedrinken in de bieb.

Wandelen vanuit Pand 17 in Vollenhove

Iedere donderdag is er vanaf 10:00 uur wandelen vanuit Pand 17 aan de Weg van Rollecate 17B in Vollenhove, na afloop is er gelegenheid voor samen koffiedrinken in/bij Pand 17.

Wandelen vanuit de Vierhoek in Blokzijl

Iedere donderdag is er vanaf 10:00 uur ‘Klavertje Vierhoek’ wandelen vanaf de Vierhoek, Boffertjesweidje 4 in Blokzijl.

Meer informatie over Alzheimer: https://www.alzheimer-nederland.nl/

Nieuws

menu