Ontwerpbestemmingsplan appartementencomplex ‘Gouden Engel’ ter inzage: ‘Door aanpassing aan het dak komen we tegemoet aan de wensen van de buurt en de gemeente’

Voor de derde keer ligt er ontwerpbestemmingsplan voor de bouw een appartementencomplex op de locatie van het voormalige hotel De Gouden Engel in Steenwijk ter inzage.

Een globale schets van het appartementencomplex.

Een globale schets van het appartementencomplex. Foto: Ector Hoogstad Architecten


Het voornemen is om een appartementencomplex, van 4 bouwlagen met plat dak, te bouwen met daarin 21 kleine appartementen van circa 70 tot 95 m2 voor de sociale huursector. De doelgroepen zijn starters, alleenstaanden, doorstromers en senioren.

De appartementen worden op de begane grond, eerste, tweede en derde verdieping gerealiseerd. Op de begane grond is daarnaast nog plek voor 21 bergingen en tevens wordt de mogelijkheid geboden om detailhandel op de begane grond te realiseren.

Eerder waren er twee zienswijzen ingediend. De indieners richten zich onder meer op de bouwhoogte, het parkeren, bezonning en de functie van het gebouw.

Bezonningsstudie

Er zijn diverse onderzoeken gedaan, zoals geluidsonderzoek en een bezonningsstudie. Uit de bezonningsstudie blijkt dat een aantal panden aan de Tukseweg te maken zouden krijgen met meer schaduw bij een 14 meter hoog pand op de locatie. Mogelijk merkbare effecten zijn het gevolg van extra verkeer. Ook zijn extra parkeerplaatsen niet noodzakelijk.

Het terrein op de hoek ’t Gedempte Diep / Tukseweg ligt inmiddels al 13 jaar braak. Woningbouwcorporatie Woonconcept, eigenaar van het terrein, lanceerde een aantal jaren geleden een plan voor de bouw van een appartementencomplex met 21 woningen op deze plek.

Te massaal

Een eerder ontwerp in 2017 is door de gemeenteraad afgekeurd vanwege de massaliteit en de te pompeuze uitstraling. In december 2018 werd een informatieavond belegd, waarbij inwoners een keuze konden maken uit diverse architecturen. De aanwezigen stelden uit 72 voorbeelden een top 5 samen. Woonconcept, de eigenaar van het terrein, stuurt deze top 5 naar een architect, die een nieuw ontwerp gaat maken.

Tekst gaat onder foto verder

Dak aangepast

In maart 2020 lag een tweede ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Ook hier waren bezwaren tegen. De massaliteit van het ingediende plan was het grootste bezwaar. „Daarom zijn de uitgangspunten voor een nieuw ontwerp aangepast”, zegt Gekelien Lawerman van Woonconcept. „Het gebouw blijft even hoog, maar door een aanpassing aan het dak, door te werken met een zogenoemde mansardedak, komen we tegemoet aan de wensen van de buurt en de gemeente. Het pand oogt dan minder massaal en er is minder schaduw voor de naastgelegen panden aan de Tukseweg”, licht zij verder toe.

Tekst gaat onder foto verder


Globale schets

Hoe het pand exact er uit gaat zien, is nog niet bekend. Een concrete impressietekening is nog niet beschikbaar, maar wel een globale schets hoe het pand er uit komt te zien.

Niet alleen de welstandscommissie zal hier een oordeel over vellen, ook de gemeenteraad wil een vinger aan pols houden.

Het plan ligt tot eind augustus ter inzage.