Opknappen stationsgebouw -en omgeving Steenwijk dit jaar van start. 'Inwoners en toeristen moeten zich hier weer welkom voelen'

Het stationsgebouw en de omgeving krijgen een flinke oppepper.

Het stationsgebouw en de omgeving krijgen een flinke oppepper. Archief Wilbert Bijzitter

Veilig, gastvrij en aangenaam. Zo moet het intercitystation weer zijn in Steenwijk.

Wethouder Bram Harmsma: „Het stationsgebied is al een poos onderwerp van gesprek. We gaan een toekomstplan maken voor de hele Spoorzone, een ambitiedocument. Hierover zijn gesprekken geweest met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Maar tot die tijd zitten we als gemeente niet stil. We gaan aan de slag met fase 1: het aanpakken van het stationsgebouw en het voorterrein. Zodat inwoners en toeristen zich hier weer welkom voelen.”

Opwaarderen station pand en voorterrein

Gemeente Steenwijkerland gaat samen met de NS het stationsgebouw en het voorterrein opwaarderen en verbeteren. Het doel is dat er een prettige sfeer ontstaat en het station een veilige (verblijfs)omgeving is voor reizigers en omwonenden. Het wordt een herkenbare entree naar het gebied Weerribben-Wieden en de Koloniën van Weldadigheid en vindt ook aansluiting bij Steenwijk als vestingstad. Wethouder Bram Harmsma: „Dit doen we met ‘no regret’ maatregelen, waarmee we de basis op orde brengen. ‘No-regret’, de naam zegt het al. We willen natuurlijk geen spijt krijgen van de investering die we gaan doen voor de korte termijn. Dit betekent dat de maatregelen die we uitvoeren aan het stationsgebouw en het voorterrein in elk gewenst toekomstscenario meegenomen kunnen worden. We houden op dit moment rekening met een levensduur van het stationsgebouw van enkele jaren. Natuurlijk kijken we ook naar duurzaamheid en circulariteit. Bij het aanpassen van het gebouw en het voorterrein proberen we materialen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken.”

„Dit soort projecten kunnen wij alleen realiseren door een krachtige samenwerking met de regio, provincie en uiteraard financiële steun van het Rijk. Deze stap is een resultaat van de goede samenwerking met de Regio Zwolle”, vertelt wethouder Harmsma.

Planning

„We willen alle inwoners, ondernemers en belanghebbenden die al meegedacht hebben bedanken voor hun inbreng. Die is voor ons heel waardevol. Wanneer we overgaan tot uitvoering, zullen we opnieuw samen met hen optrekken. Met daarbij speciale aandacht voor de omwonenden”, aldus wethouder Bram Harmsma. De voorbereidingen voor een ontwerp van het bestaande stationsgebouw starten direct. Hiervoor wordt een architect geselecteerd door de gemeente. Naar verwachting is het definitieve ontwerp in het derde kwartaal 2023 klaar en worden de verbouwwerkzaamheden aan het einde van het jaar gestart. Deze lopen door in 2024.

Ook de inrichting van het voorterrein start in het najaar van 2023 en loopt door tot het voorjaar van 2024. Op dit moment wordt ook gestart met het opstellen van een ambitiedocument voor de hele Spoorzone. Dit doet de gemeente Steenwijkerland met gebiedspartners, om samen te komen tot een gedeelde ambitie inclusief een ontwikkelstrategie. Het streven is dat het voorstel voor de hele Spoorzone voor het einde van het jaar voor besluitvorming bij de gemeenteraad ligt.