Oud-voorzitter Henk van Dijk van Vogelkring Steenwijk en Omgeving gedecoreerd

Albert Zomer, voorzitter NBvV, speldt Henk van Dijk de bijbehorende versierselen op.

Albert Zomer, voorzitter NBvV, speldt Henk van Dijk de bijbehorende versierselen op. Foto: Aangeleverde foto

Tijdens de op dinsdag 25 oktober gehouden ledenvergadering van de Vogelkring Steenwijk en Omgeving werd oud-voorzitter Henk van Dijk flink in het zonnetje gezet. Vanwege zijn inzet voor de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers werd hij benoemd tot Bijzonder gewaardeerd lid NBvV.

De voorzitter van de NBvV, Albert Zomer, was hiervoor speciaal naar Steenwijk gekomen om Henk van Dijk toe te spreken en de bijbehorende versierselen op te spelden.

Henk van Dijk was lid geworden van de Vogelkring Steenwijk en Omgeving op 1 juni 1977 en zo ook lid van de NBvV. Hij was direct al een actief lid en toen er bestuurlijke problemen waren binnen de Vogelkring werd hij in 1978 voorzitter ad interim. Dankzij onder andere zijn inspanningen met een aantal andere leden bleef de Vogelkring behouden. Hij werd in 1979 gekozen tot voorzitter en dat heeft hij volgehouden tot 1995.

Tijdens zijn voorzitterschap heeft de Vogelkring flink aan de weg getimmerd en in 1981 werd de Districtstentoonstelling van Overijssel georganiseerd onder zijn leiding. Deze TT werd destijds gehouden in De Meenthe, waar bijna 2500 vogels tentoongesteld werden. Ondanks het slechte weer (sneeuw en ijzel) verliep deze tentoonstelling bijzonder succesvol en was er grote belangstelling van het publiek.

In 2010 is hij opnieuw voorzitter geworden en dat heeft hij volgehouden tot 2022. Al met al was hij zo’n 30 jaar voorzitter van de Vogelkring Steenwijk e.o.

Daarnaast is hij 25 jaar voorzitter geweest van de regio Noordwest Overijssel, namelijk van 1983 tot en met 2008. Ook daar heeft hij flink aan de weg getimmerd en waren de diverse regiotentoonstellingen in die jaren zeer succesvol. In al die tijd zorgde hij ook voor een hechte gemeenschap tussen de verenigingen onderling en ook de vele leden onder elkaar.

Ook in de jaren dat hij geen voorzitter was, was hij zeer actief tijdens de diverse tentoonstellingen van de Vogelkring, niet alleen als inzender, maar ook diverse keren voorzitter van de TT commissie.

St. Helanafazantje

Hij kweekte onder andere zebravinken en wel een zeer bijzondere, namelijk een zogenaamde halfzijder. Links vertoonde hij de kenmerken van een bruine pop en rechts de kenmerken van een grijze man. Een foto van deze bijzondere vogel staat afgebeeld in het zebravinkenboek, destijds geschreven door de in zebravinken kringen zeer bekende Hans Klören. Ook maakte hij het sommige keurmeesters wel eens moeilijk door een vogel in te schrijven als St. Helenafazantje. De vogel werd gekeurd als een napoleonnetje en uiteindelijk bleek het te gaan om een teugelastrilde. Hij werd er wel algemeen kampioen OK mee.

Ridder

In 2001 werd Henk van Dijk benoemd tot lid van verdienste van de Vogelkring en in 2009 tot erelid. In die jaren werd hij ook koninklijk onderscheiden en benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. In 2022 heeft Henk besloten zijn voorzitterschap van de Vogelkring te beëindigen, mede gelet op zijn gezondheid. Bovendien was hij inmiddels 87 jaar geworden.

Het hoofdbestuur van de NBvV heeft dan ook besloten om Henk, gelet op zijn bijzondere verdiensten deze onderscheiding toe te kennen. Voor zijn vrouw was er een prachtige bos bloemen. Henk van Dijk deelde tenslotte mee, dat hij als advies aan toekomstige bestuurders mee wilde geven dat men het leuk moet vinden en respect moet blijven houden voor iedereen.