Oud-wethouder en -medewerker Steenwijkerland toetsen metingen IceBear. ‘Dit riekt naar belangenverstrengeling’

De fabriek aan de Dolderweg in Steenwijk. Foto: Wilbert Bijzitter

Raadslid Aletta Makken van Veur Elkaar is verontwaardigd over een voormalig wethouder van Steenwijkerland en een voormalig juridisch medewerker van Steenwijkerland, die de meetresultaten van de overlast veroorzakende palletblokjesfabriek IceBear beoordelen.

Dat blijkt uit een reportage van RTV Oost, die onlangs werd gepubliceerd. De meetresultaten van de Omgevingsdienst IJsselland zouden begin september openbaar worden gemaakt. De CPB-fractie heeft twijfels over het funcioneren van de Omgevingsdienst IJsselland „Wij vinden het teleurstellend dat de Omgevingsdienst IJsselland nog niet in staat is gebleken om die rapportage te verstrekken die noodzakelijk is om een goed beeld te krijgen of IceBear de Wet milieubeheer overtreedt of niet. We vragen ons dan ook af of het ooit nog goed komt met de Omgevingsdienst IJsselland. Ook de berichtgeving in de media waarin medewerkers de werksfeer en het management bekritiseren is weinig geruststellend”, zei Tilko Gernaat van de CPB-fractie eerder.

De raadsfracties kregen van het college van burgemeester en wethouders te horen dat de meetresultaten beoordeeld worden door externe bureaus, onder andere Oosterveen & De Groot in Steenwijk. Douwe Oosterveen is voormalig wethouder van Steenwijkerland en Fleur de Groot was in het verleden juridisch medewerker van de gemeente Steenwijkerland. „Dit riekt naar belangenverstrengeling”, zo vinden de klachtencommissie ‘Stop Overlast IceBear Steenwijk’ en raadslid Aletta Makken van Veur Elkaar.

Daarnaast heeft de fractie Veur Elkaar een motie ingediend om duidelijkheid te krijgen over onder andere het WOO-verzoek. Ook andere partijen hebben vragen gesteld en er is een brandbrief verstuurd namens 8 fracties. „De vragen zijn door het college beantwoord, maar geven volgens Veur Elkaar onvoldoende duidelijkheid. De werkgroep ‘Stop Overlast Icebear Steenwijk’ heeft de gemeente in gebreke gesteld omdat zij geen reactie hebben ontvangen op het handhavingsverzoek. De wethouder heeft toegezegd in de week van 7 november te komen met een plan van aanpak. Echter, zijn er voor de fractie van Veur Elkaar nog veel openstaande vragen met betrekking tot het proces.”

Aletta Makken heeft daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. „Indien u niet reageert op het handhavingsverzoek, kunt u dan aangeven wat de reden daarvan is? Bent u zich bewust van het feit dat indien u wederom niet reageert op het handhavingsverzoek, de werkgroep u een dwangsom kan opleggen van maximaal € 1260,-? Wat is uw reactie hierop? Een oud-wethouder en oud-jurist van de gemeente Steenwijkerland, de juridische gaan toetsing van de meetresultaten doen. Dat vinden wij schokkend. U zegt te hebben gekozen voor dit bureau vanwege hun expertise. Heeft u onderzocht hoeveel meer bureaus deze opdracht hadden kunnen uitvoeren? Zo ja, welke bureaus heeft u benaderd? Zo nee, waarom niet?

Nieuws

menu