Ouders overvallen door signalen dat Villa Parkzicht gaat sluiten; 'Onze kinderen willen niet verkassen, ze wonen hier met veel plezier'

„We hadden verwacht dat Geertje altijd zou kunnen blijven wonen in Villa Parkzicht. Ze kon een oud vrouwtje worden in dit huis, zei Vanboeijen toen ze hier in 2009 kwam wonen. Maar ineens is alles anders en zijn er allerlei signalen dat Villa Parkzicht gaat sluiten…”

Plony Duijker en Kim Vermaning in het appartement van Geertje in Villa Parkzicht. 'Onze dochters hebben hier structuur en een hechte band met de andere bewoners. Wij willen niet dat Villa Parkzicht sluit'.

Plony Duijker en Kim Vermaning in het appartement van Geertje in Villa Parkzicht. 'Onze dochters hebben hier structuur en een hechte band met de andere bewoners. Wij willen niet dat Villa Parkzicht sluit'. foto: Marianne Weegenaar

Ze slaapt er slecht van, Kim Vermaning, de bonusmoeder van de verstandelijk gehandicapte Geertje (27). Geertje functioneert als een kind van drie tot ongeveer zes jaar en zal nooit zelfstandig kunnen wonen. Ze woont met veel plezier in Villa Parkzicht, in haar eigen appartementje, binnen 24 uurs begeleiding van Vanboeijen. Dat er in Steenwijk zelf, hun eigen woonplaats, zo’n fijne plek is met lieve begeleiders, neemt veel zorgen voor haar ouders weg.

Hetzelfde geldt voor de familie Duijker. Dochter Rosa (bijna 26) is sinds acht jaar volledig op haar plek in Villa Parkzicht, gevestigd aan de Aastraat in Steenwijk. Ze is meervoudig beperkt, praat niet en kan niet voor zichzelf opkomen. „Daarom doen wij dat”, zegt moeder Plony. Zelf is ze vanwege MS rolstoelgebonden en kan ze met haar scootmobiel gemakkelijk zelfstandig op bezoek gaan bij Rosa. „Ik moet er niet aan denken dat ze verplicht moet verhuizen naar Hoogeveen, Assen of Meppel. Hier in Steenwijk zijn verder geen alternatieven. Belangrijk dat dit soort zorg in Steenwijk blijft.”

Onderzoek naar het toekomstperspectief van Villa Parkzicht

Ineens kwam de boodschap dat Vanboeijen 2 interimmanagers (1 zorgmanager en 1 regiomanager) inzet om onderzoek te doen naar het toekomstperspectief van Villa Parkzicht en het eventueel sluiten van deze locatie.

„Voor ons kwam het nieuws dat er ideeën zijn om Villa Parkzicht ter sluiten als een complete verrassing”, vertelt Plony. „Alle ouders zijn pertinent tegen sluiting.” Een informatiebijeenkomst voor de ouders verliep stroef: „Wat we daar ook aandroegen aan pluspunten over deze locatie landde niet. We zijn nergens in betrokken, kregen uiterst summiere informatie en wat ook steekt: het werd ons allemaal medegedeeld door twee interimmanagers die hier nog maar net werken en een gedragsdeskundige, die allemaal niets van de geschiedenis en het ontstaan van Villa Parkzicht weten. Het vertrouwen in Vanboeijen is door hoe het management zich nu op stelt totaal weg.”

Ouderinitiatief

De ouders zijn er altijd vanuit gegaan dat Villa Parkzicht een zogeheten ouderinitiatief is. Daarom werd en wordt veel van de ouders verwacht. „Dat vinden we juist fijn. Betrokken zijn bij het leven van Geertje, zorgen dat ze goede begeleiding krijgt en kan zijn wie ze is en helpen daar waar dat kan en trots zijn op waar ze woont”, vertelt Kim.

Er ligt nu een uitnodiging voor een vervolggesprek, weer met dezelfde interimmanagers. „We hebben er weinig fiducie in. Ze sturen aan op sluiting, dat is duidelijk”, vreest Plony. De reden? „Er worden verschillende argumenten aangedragen, zoals de te grote diversiteit in bewoners, weinig mogelijkheden om het pand te verbouwen, het kunnen waarborgen van de zorg…”

Zeer tevreden over de zorg

Over de zorg zijn de moeders juist meer dan tevreden. „We zijn altijd trots en blij geweest over hoe het met haar gaat, de plek waar ze woont en welke begeleiding ze krijgt door ontzettend lieve en betrokken begeleiders”, zegt Kim. „Allemaal mensen die veel passie hebben voor het werken met deze bewoners.”

Inmiddels is er ook al een medewerkersbijeenkomst geweest en er zijn al enkele begeleiders die hun baan hier hebben opgezegd en wat anders gaan doen. „Een slecht teken, ook dat zorgt voor veel onrust”, vindt Plony Duijker. Het houdt alle ouders van de 11 bewoners dag en nacht bezig. „Dit kan toch niet waar zijn, wat kunnen we doen?”

‘De onderlinge band voelt als broers en zussen’

Hoe gaan Geertje, Rosa en de anderen het oppakken als ze niet meer met hun vertrouwde huisgenoten samenwonen? „Ze hebben in al die jaren een band opgebouwd, het voelt als broers en zussen. Als ze die structuur ineens kwijtraken, heeft dat een enorme impact op hen… Wij hopen echt dat iedereen in Villa Parkzicht kan blijven wonen en dat de gemeente gaat helpen bij het oplossen van dit probleem en met ons naar oplossingen gaat zoeken voor het behoud van Villa Parkzicht.”

Vragen van D66

Inmiddels is er al een goed contact ontstaan met de gemeente, en tot hun verrassing zijn er vanuit de politiek al vragen gesteld aan het college van B&W. D66 maakt zich zorgen over het welzijn van de bewoners van Villa Parkzicht en hun ouders, blijkt uit de schriftelijke vragen die zijn gesteld aan het college. „Villa Parkzicht is een voorbeeld voor de inclusieve samenleving die de gemeente nastreeft. D66 hoopt dat dit concept niet verloren gaat voor Steenwijkerland”, aldus Emmy Elgersma namens de fractie van D66. „Kan het college toezeggen dat ze zich in zal spannen om ervoor te zorgen dat de inwoners in Villa Parkzicht kunnen blijven wonen en aldaar zorg kunnen blijven ontvangen?”, vraagt zij zich af.