Paaszang op de Markt in Steenwijk

Traditiegetrouw is er op eerste paasdag paaszang op de Markt.

Traditiegetrouw is er op eerste paasdag paaszang op de Markt. Anko Amelink

Traditiegetrouw houden ook dit jaar de Steenwijker kerken op zondag 9 april, eerste paasdag, paaszang op de Markt in Steenwijk.

De aanvang is 12.00 uur. Medewerking wordt verleend door Ds. Marieke Ariesen en Crescendo onder leiding van Johan Wagteveld. Voor de kinderen is er weer iets lekkers. De meeste kerken passen de tijdstippen van hun diensten aan, zodat een ieder die dit wil om 12.00 uur op de Markt kan zijn.

Pasen betekent dat onze Heer Jezus Christus uit de dood is opgestaan. Op goede vrijdag werd Hij gekruisigd en drie dagen later is Hij door God uit de dood opgewekt. Hij heeft de dood overwonnen. Voor iedereen die in Hem gelooft zal er geen dood meer zijn, maar eeuwig leven bij God in de hemel. Om deze blijde boodschap uit de bijbel te vieren worden op de Markt in Steenwijk bekende Paasliederen gezongen onder het motto ‘Hij leeft’. Bij slecht wordt uitgeweken naar de Grote Kerk.