Plantjes RSG voor wijkmoestuin Steenwijk West

Floris Koezen schenkt de plantjes aan Emile Bastien. Foto: Stephan Lambeck

„Een prachtig gebaar”, zegt Stephan Lambeck. Hij is voorzitter van wijkvereniging Steenwijk West. Stephan nam samen met vrijwilliger Emile Bastien, die een paar jaar geleden al eens is uitgeroepen tot ‘Kei van de wijk’, een kijkje in de kassen van het vakcollege van RSG Tromp Meesters aan de Stationsstraat.

„Emile heeft goede contacten met leerkracht Floris Koezen. In de kassen werd druk gezocht naar kweekbakjes, zodat we plantjes mee konden nemen. Want de RSG heeft ons tal van plantjes geschonken voor de wijktuin. En daar zijn we erg blij mee”, zo vervolgt Lambeck. „Ook hebben we een rondleiding gehad en kennen daardoor plotseling veel meer planten dan voorheen. De RSG heeft zelf prachtige kassen.”

Voor de eigen moestuin is de wijk nog wel wat helpende handen nodig. „Het is fijn om groenten en fruit te eten uit eigen moestuin, maar zo’n tuin moet je ook onderhouden”, zo is de nuchtere uitleg. „Hoe dan ook, we zijn blij met de gulle gift van de RSG. Die wordt zeer gewaardeerd.”

Vrijwilligers voor hulp in de moestuin mogen zich melden bij wijkvoorzitter Stephan Lambeck, 06 - 1947 6348.

Nieuws

menu