Sinds de sloop van de school ligt het perceel al jaren braak en is de natuur z'n gang gegaan. Hierdoor is een bosschage ontstaan die het zicht op het bedrijventerrein (Dyka) ontneemt.

Politiek kritisch op voornemen bestemmingsplanwijziging voormalige Groeneveldschool: 'Bedrijvigheid op deze locatie past niet'

Sinds de sloop van de school ligt het perceel al jaren braak en is de natuur z'n gang gegaan. Hierdoor is een bosschage ontstaan die het zicht op het bedrijventerrein (Dyka) ontneemt. Foto: NDC Mediagroep

Steenwijk/Tuk - Het wordt nog spannend of gemeenteraad de bestemming van de voormalige Groeneveldschool in Tuk volgende week gaat wijzigen.

Dat bleek uit de discussie in de politieke markt van dinsdagavond. Op het braakliggende terrein aan de Tukseweg 136 wil Pieter ter Haar van PTH Trading een bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning bouwen. In de bedrijfshal wil hij auto-elektronica gaan repareren, dat op de huidige locatie op bedrijventerrein Groot Verlaat in auto’s gebouwd kan worden.

Omwonenden zijn het niet eens dat de activiteiten onder bedrijven milieucategorie 2 valt. Dat kan in de toekomst ook andere bedrijfsactiviteiten mogelijk maken, zoals een bouwbedrijf of een supermarkt of een installatiebedrijf, die hier ook onder vallen. „Dat is onwenselijk binnen de bebouwde kom”, zei omwonende Jan René Koster, die gebruik maakte van het spreekrecht tijdens de politieke markt.

Code met beperkingen

Advocaat Siebrand Maakal sprak in namens meerdere omwonenden. „Alles wat niet verboden is, dat mag. Ter Haar zegt dat hij hier alleen auto-onderdelen gaat solderen, maar het college geeft meer ruimte en dat kan problemen opleveren. Dat moet nou niet gebeuren op deze plek.” Hij had een oplossing: „Een code in het plan opnemen, die beperkingen met zich meebrengt en stem af met wat hij daar gaat doen.”

Omwonende Jorrit Muurling: „Het woongenot wordt ingrijpend veranderd. Niemand zit te wachten op klagende buren, controles en handhaving. We willen hier fijn en veilig wonen.”

„Dat wil ik ook”, zei initiatiefnemer Pieter Jan ter Haar. „Ik wil geen overlast veroorzaken. De buren zullen meer last hebben van geluidsoverlast van de Dyka dan van mijn toekomstige activiteiten. Ik wil een aarden wal aanleggen, zodat de buren juist minder geluidsoverlast van de Dyka krijgen.”

Omwonenden en politie werden argwanend over de toekomstplannen, nadat bleek dat er een paar weken geleden sloopauto’s, banden en accu’s op het terrein kwamen. Edgar Vernooy van D66: „Een sloperij mag volgens categorie 2, maar is daar niet wenselijk.”

Pieter ter Haar hierover: „Ik hielp een kennis in nood en ik wist niet dat hij onderdelen van de auto’s haalde.”

Waarom hier?

„Waarom hier?”, vroeg Henk Boxum zich af. „Want op Groot Verlaat zijn voldoende mogelijkheden.” De argwaan werd vergroot door het feit dat zijn bedrijf op Groot Verlaat nu te koop staat.

Henk Boxum was ook kritisch op de gemeente. „Toch wel verbaasd. Andere bedrijven in deze categorie worden gestimuleerd om de bebouwde kom te verlaten. Kijk naar garage Kiekebelt, die uit de dorpskern van Tuk naar Groot Verlaat is gegaan en waar nu woningen zijn gebouwd. Ook is er geen overleg met de buren en Plaatselijk Belang geweest. De gemeente had toch wel het initiatief moeten nemen voor participatie en inspraak.”

„Inderdaad staat dit haaks op ander beleid”, zei Edgar Vernooy (D66). „De gemeente had toch als bemiddelaar moeten optreden.”

Gerrit Vinke (CDA) is tegen. „Een autotuner heeft toch niet zoveel ruimte nodig. Waarom een loods met een dergelijke omvang? Niet doen”, was zijn devies.

Garantie?

De grootste partij, BuitenGewoon Leefbaar sprak zich niet uit of ze voor of tegen is en wil zich komende week beraden. „Wat voor garantie is er dat het geen garage annex sloperij wordt. En waarom valt het niet onder de lichtere categorie 1?”

Ronnie Lassche van het CPB vindt deze activiteit niet passen op deze locatie. “Er is geen draagvlak en deze activiteit hoort op een bedrijventerrein en niet in een woonwijk. Woningbouw lijkt mee een beter plan. Nu geeft het bestemmingsplan veel ruimte en dat moeten we met elkaar niet willen.”

Aletta Makken (GroenLinks) en Jeroen van Duijvenvoorde (VVD) haalden nog het proces aan. „Om te huilen”, zei Makken over het voorstel dat twee weken van de agenda werd gehaald, omdat op het laatste moment vele stukken werden toegevoegd. „En daarna nog een geluidsonderzoek. Wat als het voorstel niet van de agenda werd gehaald, hadden we dan een besluit zonder goedgekeurd geluidsonderzoek genomen? De geluidsnorm blijkt net onder de grens te liggen.

Ook vroeg Makken om een vernieuwd ecologisch onderzoek, omdat de huidige verouderd is.

Haaks op beleid

Jeroen van Duijvenvoorde: „Er is geen link tussen huis en loods. Na de bouw zijn ze te splitsen en dat is geen wenselijke situatie. En het plan staat haaks op het beleid van stimuleren om bedrijven uit de bebouwde kom te verplaatsen naar bedrijventerreinen.

Marco Ferwerda van de PvdA was kort maar krachtig: „Categorie 2 is niet gewenst op deze locatie. Past het niet beter op een bedrijventerrein?”

De onder vuur liggende wethouder Tiny Bijl gaf toe dat het proces „niet vlekkeloos is verlopen. We hebben alles gecontroleerd en toen bleek het geluidsonderzoek te ontbreken. Dit voelt niet goed.”

Strikte voorwaarden

Over de inhoud van het plan zei ze: „Er zijn strikte voorwaarden. Er kan niet zomaar garage of sloopbedrijf komen en daar kan we strikt op toezien. Maar een woning is ook niet mogelijk in verband met de geluidsnormen. Dit is een mooie buffer, een mooie overgang tussen Dyka en wonen. Daarom willen we meewerken.”

De gemeenteraad beslist dinsdag 30 maart. De ChristenUnie overweegt een motie in te dienen. Gezien de discussie van dinsdagavond lijkt het er op dat het voorstel weggestemd wordt. Als dat gebeurt, wat gebeurt er dan met het perceel, zo vroeg Aletta Makken zich af. „Kan de gemeente het kopen?” „Nee, zei wethouder Tiny Bijl. „De grond was niet van de gemeente en is nu eigendom van de initiatiefnemer. Dat is zijn risico.” Makken vroeg of er tijdens de aankoop in 2016 toezeggingen zijn gedaan en of de eigenaar op de hoogte is gesteld, dat de gemeenteraad beslist. „Er zijn geen toezeggingen gedaan en hij was op de hoogte dat de raad uiteindelijk beslist”, aldus Bijl.