Geen nieuwbouw aan de Oostwijkstraat, woningbouwkansen op deze mooie locatie én de mensen van RTV SLOS kunnen blijven zitten.

Raad unaniem voor unilocatie, maar in welk tempo? Nog geen meerderheid voor amendement om hier 10 jaar voor uit te trekken

Geen nieuwbouw aan de Oostwijkstraat, woningbouwkansen op deze mooie locatie én de mensen van RTV SLOS kunnen blijven zitten. Foto: Martijn Bijzitter

Na een lange avond discussiëren lijkt het twee-locatiemodel voor het voortgezet onderwijs in Steenwijk van tafel. „De gemeenteraad lijkt unaniem voor een unilocatie te kiezen, maar het ging vanavond vooral over het tempo waarop dit moet gebeuren”, zo vatte wethouder Marcel Scheringa de discussie samen.

BGL, CPB, VVD en CU kwamen met een amendement om 10 jaar uit te trekken voor een unilocatie (alle onderwijsactiviteiten van RSG Tromp Meesters en CS Eekeringe op één plek aan de Lijsterbesstraat).

Geen nieuwbouw aan de Oostwijkstraat

Dat betekent de komende 10 jaar nog wel door gaan op twee locaties (Lijsterbesstraat en Oostwijkstraat), maar dan zonder nieuwbouw aan de Oostwijkstraat. „Daardoor kan over 10 jaar een doordachte en financieel verantwoordelijke overstap kan worden gemaakt naar een unilocatie aan de Lijsterbesstraat’, aldus de vier fracties.

‘Kapitaalvernietiging voorkomen’

„Dit voorkomt bovendien kapitaalvernietiging door het te snel afschrijven van gebouwen aan de Oostwijkstraat”, aldus de 4 fracties in hun amendement. „Ook wordt in deze variant rekening gehouden met de wensen van de omwonenden die aangeven ongelukkig te zijn met uitbreiding aan de Oostwijkstraat (noodzakelijk als gekozen wordt voor het twee-locatiemodel)’.

De CPB had vorige week tijdens de politieke markt nog geen standpunt ingenomen, maar is de afgelopen week in gesprek gegaan met wijkbewoners en het schoolbestuur. „Wij zien nu ook de unilocatie als beste optie, maar door het gefaseerd te doen, zijn er alleen maar winnaars: geen nieuwbouw aan de Oostwijkstraat, woningbouwkansen op deze mooie locatie én de mensen van RTV SLOS kunnen blijven zitten.”

Woensdagavond verder

Of een meerderheid van de raad zich achter dit amendement schaart zal woensdagavond blijken: om 23.00 uur werd de vergadering geschorst, woensdag wordt het onderwerp verder besproken in de gemeenteraad. GroenLinks, PvdA, CDA en D66 waren dinsdagavond nog niet onverdeeld enthousiast.

Scheringa liet weten nog niet veel over dit amendement te kunnen zeggen, omdat deze variant nog niet is uitgewerkt met het schoolbestuur. Maar hij ziet zeker mogelijkheden binnen de huidige begroting.

Voldoende zekerheid?

„Heeft het schoolbestuur bij dit plan voor een gefaseerde unilocatie voldoende zekerheid dat dat die unilocatie er dan ook daadwerkelijk komt? Volgend jaar is er immers een nieuw college en een andere gemeenteraad na de verkiezingen”, vroeg Steven Bunt (PvdA). Scheringa denkt dit te kunnen ondervangen door deze variant op te nemen als het Integraal Huisvestings Plan voor de scholen in het najaar herijkt wordt.

Emmy Elgersma (D66) vond het amendement verwarrend: „Door de unilocatie zo lang uit te stellen, lijkt u de kool en de geit te willen sparen.” Ook Aletta Makken (GroenLinks) vond het een bijzonder voorstel: „Alles blijft dus hetzelfde!” Clazinus Netjes (CDA) pleitte voor een duurzame unilocatie wat betreft flexibiliteit en energiezuinigheid van het gebouw. „Wat we over dit onderwerp beslissen heeft grote impact op onze jeugd.”

‘Blij met opening’

„Ik ben blij dat er een opening is naar de unilocatie en hoop dat we als school en fracties/wethouder tot een snelle en duidelijke planning komen”, reageerde Harold Groenewoud, directeur van SG Eekeringe. „Hoe langer de overgangsfase duurt hoe langer onrust in en rond de scholen en dat moeten we zo kort mogelijk zien te maken Hoe langer de overgangsfase duurt, hoe groter de uitdagingen worden voor de scholen.”

Geen stigma

Groenewoud maakte gebruik van de inspreektijd en maakte nog een keer duidelijk waarom het twee-locatiemodel niet goed is voor de leerlingen voor een tweedeling zorgt: „Als er wordt gekozen voor twee locaties en geen scheiding willen tussen de verfoeide termen hoog- en laagopgeleid moeten we het anders gaan verdelen. Dat betekent dat je dan op beide locaties techniek afdelingen en keukens/zorg lokalen, etc. moet gaan inrichten. Maar die extra uitgaven zijn in geen enkel plan meegenomen. maar het is wel belangrijk. Want we willen pertinent geen twee locaties waarin een van de locaties het stigma van laag of speciaal krijgt.”