Raad van Kerken neemt afscheid van voorzitter pastoor Theo van der Sman en secretaris Ali Veenstra: 'Grote verdiensten voor de oecumene in Steenwijk'

Van links naar rechts: Lucia Visser, Ali Veenstra, Theo van der Sman, Arie van Andel.

Van links naar rechts: Lucia Visser, Ali Veenstra, Theo van der Sman, Arie van Andel. Foto: eigen foto

De Raad van Kerken in Steenwijk, een samenwerkingsorgaan van de kerken in Steenwijk, heeft afscheid genomen van de voorzitter pastoor Theo van der Sman en secretaris Ali Veenstra.

Beiden hebben zij gedurende een aantal jaren met veel inzet vormgegeven aan die samenwerking.

In de vergadering waarin zij afscheid namen is uitgebreid stilgestaan bij de verdiensten van deze beide mensen voor de oecumene in Steenwijk. Heel symbolisch kreeg Van der Sman een glasschildering met het portret van Calvijn, terwijl Ali Veenstra een glasschildering van het schip van de oecumene ontving.

‘Samenwerking is noodzakelijk’

De nieuwe voorzitter is Arie van Andel en de nieuwe secretaris is Lucia Visser. Van Andel zei bij het aanvaarden van deze functie: „Kerken redden het niet meer alleen, samenwerking is noodzakelijk”. Visser en van Andel achten het van groot belang om alle kikkers in de kruiwagen te houden.