Restauratiesubsidie voor Van Oeckelenorgel in Grote Kerk Steenwijk

Het Van Oeckelenorgel in de Grote Kerk van Steenwijk. Foto: D. Sanderman

Zes kerken en drie orgels, waaronder het Van Oeckelenorgel in de Grote Kerk in Steenwijk, krijgen subsidie van provincie Overijssel om restauraties uit te voeren. Onder deze rijksmonumenten is een bedrag van ruim € 2,5 miljoen verdeeld.

Het gaat om de Boven- of St. Nicolaaskerk in Kampen, de OLV Basiliek in Zwolle, het Dominicanenklooster en de Dominicanenkerk in Zwolle, het Penninckshuis in Deventer, het orgel in de Grote Kerk in Enschede, het orgel in de Protestantse Kerk in Ootmarsum, de Grote of St. Michaelskerk in Zwolle en het orgel in de Grote of St. Clemenskerk in Steenwijk.

Jaarlijks verdeelt de provincie restauratiegeld voor rijksmonumenten die een grote restauratie nodig hebben. Dit jaar komt het geld ten goede aan de restauratie van religieus erfgoed: kerken en orgels. Gedeputeerde Roy de Witte is blij met de uitkomst: „Het behoud van religieus erfgoed vind ik ontzettend belangrijk voor een gemeenschap. Het zijn monumenten met een belangrijke sociale waarde en die moeten voor de toekomst behouden blijven. Het is goed om te beseffen dat er, naast het geld van de provincie, veel eigen geld en inzet geleverd wordt vanuit de Overijsselse samenleving. We doen dit samen.”

Vakmanschap noodzaak

De provincie vraagt met de verlening van subsidie ook aandacht voor het restauratievak: van alle subsidieontvangers wordt verwacht dat zij er voor zorgen dat bij de restauratie één of meer restauratieleerlingen de kans krijgen mee te werken om zo ervaring op te doen. Zo wordt een toekomstige generatie specialistische restauratiewerkers opgeleid en kunnen monumenten ook in de toekomst ambachtelijk gerestaureerd worden.

Grote restauratie opgave

Er kwamen dit jaar veel aanvragen voor restauratiesubsidie binnen: voor 31 rijksmonumenten werd subsidie gevraagd. Dat er voor slechts 9 projecten geld was laat zien dat de restauratieopgave in Overijssel nog niet is weggewerkt. Dat komt overeen met het landelijke beeld. De Witte: „We hebben als gezamenlijke provincies het afgelopen jaar aandacht gevraagd bij het Rijk voor het belang van blijvende inzet op de restauratie van rijksmonumenten. Onderzoek laat zien dat er de komende jaren nog veel restauratieprojecten aan zullen komen. We verwachten van het nieuwe kabinet dat zij met ons blijft investeren om ons erfgoed voor de toekomst te behouden.”

Het Van Oeckelenorgel in de Grote Kerk in Steenwijk is in 1860 geplaatst.

Nieuws

menu