De gemeente stelt dat uit verschillende locaties is gebleken dat de locatie aan de Onderduikersweg het beste past bij de voorwaarden voor een scoutingterrein.

Scouting mag verhuizen, omwonenden naar Raad van State

De gemeente stelt dat uit verschillende locaties is gebleken dat de locatie aan de Onderduikersweg het beste past bij de voorwaarden voor een scoutingterrein.

Steenwijk - De Scouting mag van de gemeenteraad verhuizen naar de Onderduikersweg 2 tussen Steenwijk en De Bult. Echter, de omwonenden, die tegen de komst zijn, gaan een bodemprocedure starten en daarmee komt er vertraging in het project.

Ronnie Lassche van de CPB vroeg aan het begin van de raadsvergadering dinsdagavond om het voorstel van de agenda te halen en binnen nu en twee maanden vast te stellen. „De wethouder had beloofd met de omwonenden in gesprek te gaan, maar dat gaat na deze vergadering gebeuren en dat vinden we de verkeerde volgorde. We vinden de communicatie onder de maat en daarmee was er sprake van een valse start. We hebben een voorbeeldfunctie en er moet goed en volledig worden gecommuniceerd. Laten we daarom de tijd nemen.”

Burgemeester Rob Bats schorste de vergadering, zodat andere fracties konden overleggen. Maar een meerderheid was tegen het verzoek om het voorstel van de agenda te halen en wilde alsnog het voorstel bespreken en in stemming brengen. En een meerderheid was voor verhuizing. Bennie Daan van BuitenGewoon Leefbaar: We zijn blij dat de partijen binnenkort in gesprek gaan. Met deze beslissing gaat een langgekoesterde wens in Tuk, namelijk een nieuw dorpshuis en een nieuwe school, in vervulling.”

Geen inhoudelijke bezwaren

Willem Sommer (PvdA) was tevreden met de uitleg van de wethouder tijdens de politieke markt vorige week. Jan Vredenburg (CDA): „De voorwaarden zijn aangepast, namelijk alleen scoutingactiviteiten op die locatie. Alles afwegende zijn wij voorstander.” De VVD had bij monde van Jeroen van Duijvenvoorde geen inhoudelijke bezwaren. „Maar de communicatie was ondermaats. En er is nog werk aan de winkel: de omwonenden betrekken bij de uitvoering.”

Dat vond ook Henk Boxum (ChristenUnie). „De zorgen liggen bij de uitvoering, zoals de verkeersveiligheid. Dat regelt niet het bestemmingsplan, maar dat gaat via de uitvoering.”

Precedentwerking

Aletta Makken (GroenLinks) hamerde nog eens op de slechte communicatie. Emmy Elgersma (D66) vond het geen eerlijke behandeling. „Waarom geen eigen bijdrage van Scouting, terwijl andere verenigingen dat in het verleden wel moesten leveren?” En ze vindt het toekomstige scoutinggebouw te hoog en te groot in deze omgeving. „En werkt dat geen precedentwerking in de hand?”

Wethouder Marcel Scheringa sprak van een groot maatschappelijk belang. „Voor Tuk en Scouting. Alle onderzoeken op gebied van geluid, bodem, natuur en verkeersveiligheid wijzen uit dat er geen belemmeringen zijn. Technisch gezien is dit een ideale plek en over de uitvoering wil ik graag in gesprek gaan met de omwonenden.”

Bodemprocedure

Vlak voor de raadsvergadering stuurde omwonende Eddy Kolk – ook namens zijn buren, de familie De Wit - een brief aan de gemeenteraad. „De wethouder doet voorkomen dat de families De Wit en Kolk niet ontvankelijk zijn in hun bezwaar. De door ons ingeschakelde advocaat heeft dit nogmaals beoordeeld en is stellig van mening dat ook de families De Wit en Kolk wel degelijk ontvankelijk zijn in hun bezwaar en ziet voldoende grond om succesvol een bodemprocedure te starten.”