Sint Maarten en Sinterklaasfeest op agenda van Plaatselijke Belangen Tuk

Sint Maarten optocht in Tuk in 2019.

Sint Maarten optocht in Tuk in 2019. Sieb van der Laan

Plaatselijke Belangen Tuk is er maar druk mee. Traditiegetrouw is er ook dit jaar aandacht voor de viering van Sint Maarten. En dat gebeurt op vrijdagavond 11 november. Alle kinderen uit het dorp mogen om 18.15 uur met hun fraaie lampions naar het nieuwe dorpshuis komen.

Om 18.30 uur vertrekt de vrolijke kleurrijke stoet met hun lampjes voor de muzikale optocht door Tuk. Na deze rondgang door het dorp is er voor alle deelnemers wat te drinken en lekkers. Daar komt nog bij dat de tien kinderen met mooiste lampionnen een prijsje kunnen winnen.

Intocht van Sinterklaas

En ook Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken Tuk. Dat doen ze op zaterdag 19 november. Het feest wordt gehouden in het nieuwe dorpshuis. Daar is een inloop tussen 10.00 en 12.00 uur. Er is deze ochtend heel veel leuks voor de kinderen. Zo zijn er diverse spelletjes onder de deskundige leiding van enthousiaste Pieten. Uiteraard kunnen de kinderen ook in gesprek met Sinterklaas.

In het dorpshuis is voor de kinderen ranja en wat lekkers. Heb je spelletjes gedaan, Sint een hand gegeven, je vragen gesteld en lekker gespeeld? Dan krijg je ook nog een heerlijke verrassing mee naar huis. Kinderen tot en met groep zes van de basisschool zijn van harte welkom op het Sinterklaasfeest. De kosten voor deelname bedragen twee euro per kind. Er wordt dit jaar met toegangskaarten gewerkt.

PB vergadering

Plaatselijke Belangen houdt op maandagavond 14 november een ledenvergadering. Die is traditiegetrouw in café de Karre en begint om 20.00 uur. Na een aantal mededelingen van het bestuur volgt een verslag van de kascommissie naar aanleiding van het financieel jaarverslag 2020/2021. Ook is er een terugblik op het zomerfeest van 2022 en een vooruitblik op het feest in 2023. Er volgt ook uitleg over het volgen van een AED-cursus en de stand van zaken van diverse projecten in het dorp.

Verder wordt er gesproken over de herinrichting van de Bergweg, herinrichting Tukseweg vanaf het Woldkasteel tot de rotonde, Veld Schutterswoerthe en het veld tegenover het nieuwe dorpshuis en school. Daarna kunnen de aanwezigen uiteraard tijdens de rondvraag eventuele vragen stellen over allerlei zaken die met het dorp te maken hebben. Na de rondvraag volgt sluiting van de vergadering.