Steenwijk gaat 450 jaar terug in de tijd tijdens eerste Vestingfeest

De Scutterie van St Clemens maakt een parade.

De Scutterie van St Clemens maakt een parade. Foto: Steenwijk Vestingstad

Woensdag 20 juli is een bijzondere dag in de Vestingstad. Verschillende organisaties bundelen de krachten en organiseren een gevarieerd programma tijdens het eerste Vestingfeest van deze zomer. Burgemeester Bats geeft om 11.00 uur op de Markt het startsein voor de activiteiten die in de gemeente Steenwijkerland plaatsvinden in het kader van de viering van ‘1572 - De Geboorte van Nederland’.

Het Steenwijks Ontzet wordt gevierd en Steenwijk Vestingstad zorgt voor muziek en entertainment. De Vestingstad gaat terug naar de 16de eeuw ten tijde van Johan van den Kornput en de Spaanse belegering.

16de eeuwse markt, opening tentoonstelling, stadsgidsen in kostuum

De hele dag is er op de Markt een 16de eeuwse markt waar een bonte mengelmoes van kooplieden, handelaars en schutters zich presenteren. Op verschillende momenten wordt door de Scutterie van St. Clemens een parade gehouden en de stadsgidsen verzorgen, geheel in stijl, voortdurend wandelingen door de Vestingstad. De Steenwieker Toorn is gratis te beklimmen, aan het eind van de middag is een preview te zien van de muzikaal, cabareteske voorstelling ‘Johan van den Kornput’ en in het stadsmuseum wordt de tentoonstelling ‘Wie niet sterk is, moet slim zijn’ geopend. Ook deze is 20 juli gratis te bezoeken.

Vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid en verscheidenheid

‘Samen vertellen we het héle verhaal. Dat spreekt niet alleen tot de verbeelding, maar zorgt ook voor een stukje bewustwording’, zegt burgemeester Bats. De waarden die toen werden bevochten zijn namelijk nog steeds actueel: vrijheid, verdraagzaamheid, verbondenheid, verscheidenheid. Goed om ons dat te beseffen. Ik vind het dan ook mooi en waardevol dat in onze gemeente de krachten zijn gebundeld.’

‘Ook wij hebben een bijzonder verhaal te vertellen’, vervolgt hij. ‘Over wat er zich hier in onze dorpen en steden, in ons gebied heeft afgespeeld. Dat willen we graag met iedereen delen. Daarom ben ik blij dat de activiteiten en festiviteiten in Steenwijkerland een plek krijgen binnen de landelijke samenwerking ‘De Geboorte van Nederland.’

Lezing over de 80-jarige oorlog in Rabo Theater De Meenthe

Speciaal voor deze feestelijk dag heeft het Steenwijks Ontzet Jaap Hogendoorn uitgenodigd voor een lezing over de 80-jarige oorlog. Binnen de kringen van de Levende Geschiedenis is hij geen onbekende. De historisch adviseur is betrokken bij de series ‘Het Verhaal van Nederland’ en ‘Vikings, the rise and fall’ (nu te zien op tv). Gratis kaarten voor deze lezing, die om 19.30 uur begint, zijn verkrijgbaar via het theater.

Krachten zijn gebundeld

Het eerste Vestingfeest is op initiatief van Steenwijk Vestingstad georganiseerd samen met de gemeente Steenwijkerland, de Scutterie van Sint Clemens, Steenwijks Ontzet, Stadsmuseum Steenwijk, Stadsgidsen Steenwijk, Torenwachters en Historische Vereniging Steenwijk.

Het complete programma met alle activiteiten is te vinden op www.steenwijkvestingstad.nl

Uiteraard mag de kinderrommelmarkt en braderie niet ontbreken deze feestelijk dag.