Steenwijker huisartsen slaan de handen ineen en verdelen patiënten

Gekozen is voor een herverdeling van deze patiëntengroep over praktijk De Allee, huisartsenpraktijk Tuk en Spectrum Medisch Centrum locatie Steenwijk. Archieffoto: Sieb van der Laan

De continuïteit van de huisartsenzorg in Steenwijk garanderen. Met dat doel hebben de Steenwijker huisartsen samen met hun regio-organisatie Dokter Drenthe en de gemeente Steenwijkerland een plan gemaakt. Dat plan was nodig omdat in de afgelopen twee jaar in Steenwijk een aantal huisartsen zijn gestopt zonder dat daarvoor opvolgers gevonden waren. Daardoor kwam de huisartsenzorg onder druk te staan.

De partijen hebben met elkaar een herverdeling van patiënten afgesproken. „Zo krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft en dat is wat we belangrijk vinden”, aldus de samenwerkende partijen.

Net als in de rest van Nederland staat de huisartsenzorg ook in Steenwijk onder druk. Het is lastig om huisartsen te vinden die praktijkhouder willen worden, ook door alle plichten die daarbij horen. De afgelopen twee jaar zijn in Gezondheidscentrum De Allee in Steenwijk twee huisartsen gestopt. Opvolging was er niet. Huisartsenpraktijk De Allee heeft de afgelopen jaren met een beperkt aantal huisartsen de zorg voor hun patiënten geregeld.

De hoge werkdruk die hierdoor is ontstaan, vroeg om een andere oplossing. In goed overleg is een plan gemaakt. Daarbij is gekeken hoe de patiënten van de voormalige praktijk van dokter Van der Veen huisartsenzorg krijgen. Gekozen is voor een herverdeling van deze patiëntengroep over praktijk De Allee, huisartsenpraktijk Tuk en Spectrum Medisch Centrum locatie Steenwijk. Deze verdeling is geografisch gedaan en gebaseerd op postcodes.

Promotie

De patiënten van de voormalige praktijk van dokter Van der Veen krijgen binnenkort een brief, waarin precies wordt uitgelegd wat het voorstel is. „We hopen dat we op ieders medewerking kunnen rekenen, want alleen dan kunnen we dit plan goed uitvoeren. We gaan daarnaast ook volop aan de slag om de regio Steenwijkerland te promoten, bijvoorbeeld met filmpjes waarin we laten zien hoe mooi deze regio is om in te leven en te werken. Zo blijven we ons inzetten om nieuwe collega’s aan te trekken. Want ook wij onderschrijven de slogan van de Landelijke Huisartsen Vereniging: Voor iedereen een huisarts!”

Nieuws

menu