Steenwijker woonwagenbewoners demonstreren voor standplaatsen

Bij het woonwagenkamp aan de Parallelweg in Steenwijk demonstreren woonwagenbewoners voor standplaatsen.

De woonwagenbewoners op het veldje tussen Dieptol en het woonwagenkamp aan de Parallelweg in Steenwijk.  „Waar we nu staan te demonstreren is ruimte genoeg voor extra plekken voor onze kinderen."

De woonwagenbewoners op het veldje tussen Dieptol en het woonwagenkamp aan de Parallelweg in Steenwijk. „Waar we nu staan te demonstreren is ruimte genoeg voor extra plekken voor onze kinderen." Foto: Sieb van der Laan

„De gemeente belooft al jaren dat er standplaatsen zouden komen. In de afgelopen 21 jaar is er geen standplaats bij gekomen”, vertelt Lammert Kallenkoot.

Hijzelf is 24 jaar en is er aan toe om zelfstandig te wonen. „En niet in een reguliere woning. Ik ben gewend om in een woonwagen te wonen.” Hij ondernam eerder zelf actie. „Al in 2018 belde ik naar de gemeente. Er werd mij verteld dat er een plan komt, maar het komt er maar niet van.”

In juli van dit jaar werd door de gemeenteraad tijdens de begrotingsvergadering een motie van PvdA en GroenLinks aangenomen om een inhaalslag van woonwagenstandplaatsen in Steenwijkerland te maken.

Behoefte aan 20 extra standplaatsen

Uit enquêtes is gebleken dat er behoefte is aan 20 extra woonwagenstandplaatsen in Steenwijk. In totaal zijn er 66 enquêtes uitgezet, waarvan er 34 volledig ingevuld retour zijn gekomen. Vanuit de huidige woonwagenbewoners betreft het 5 woonwagenstandplaatsen en vanuit de spijtoptanten (mensen die door omstandigheden in een stenen woning wonen, maar de behoefte hebben in een woonwagen te wonen), betreft het 15 woonwagenstandplaatsen.

Voor oktober komt er een plan van aanpak, zodat binnen een jaar dit plan uitgevoerd kan worden, zo staat er in de motie.

Tekst gaat onder foto verder

‘Er is ruimte genoeg’

De woonwagenbewoners willen dat er daadwerkelijk binnenkort een plan komt. „We hopen dat de gemeente haar belofte nakomt. De huizen schieten uit de grond en al 20 jaar is er geen standplaats bij gekomen, terwijl er wel ruimte is.”

De woonwagenbewoners hebben een locatie op het oog. Ze demonstreerden op het hondenuitlaatterrein tussen Dieptol en het woonwagenkamp. „Waar we nu staan te demonstreren is ruimte genoeg voor extra plekken voor onze kinderen”, aldus de woonwagenbewoners. „Dit is onze cultuur en ons recht en daar vechten we voor.”