Steenwijkerland onderzoekt zonnepanelen op parkeerterreinen

Een voorbeeld van zonnepanelen op een overdekt parkeerterrein. Foto: Aangeleverde foto

De gemeente Steenwijkerland streeft er naar om in 2025 in ieder geval één zogeheten solar-carport (parkeerterrein met zonnepanelen) ingericht te hebben. Die mededeling deed wethouder Marcel Scheringa in de politieke markt. Dit naar aanleiding van het CDA-initiatief om ‘capaciteit zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed en openbare ruimten’ op de agenda te zetten.

Daarbij speelde voor het CDA mee de actuele energiecrisis en ook de voorbeeldfunctie van de gemeente om een optimale inzet te plegen om de energietransitie vorm te geven. „Zonnepanelen op zoveel mogelijk daken van gemeentelijk vastgoed en parkeerterreinen. Solar-carports zijn de toekomst. Daar moeten we als gemeente mee voorop gaan lopen”, stelde Erik Homan (CDA). Hij kreeg de andere raadsleden in grote lijnen aan zijn zijde. Youri van Hien (D’66): „Er moet wel gedegen onderzoek komen.” En Karl van der Linde (Veur Elkaar) wilde weten op wat voor termijn één en ander realiseerbaar is. Ook Stephanie Geurtz (GroenLinks) is benieuwd naar de haalbaarheid en welke parkeerterreinen in aanmerking komen. Jantina Drijfhout (ChristenUnie) liet wat verduurzaming betreft weten niet alleen te willen kijken naar parkeerterreinen en gemeentelijk vastgoed. „Waarom gekozen voor deze lijst? Belangrijk is dat we een pallet krijgen aan allerlei maatregelen die we kunnen doen, en waar we ons geld aan uit gaan geven.” VVD’er Jeroen van Duijvenvoorde: „Goed om ons eigen vastgoed te verduurzamen. We willen het liefst panelen op zoveel mogelijk daken. Met de parkeerterreinen wordt het wel een dure aangelegenheid. Dat moet goed worden uitgezocht.”

Speeltje

Tilko Gernaat (CPB) vroeg zich af wie dat overkappen van parkeerterreinen allemaal gaat financieren. „Je kunt een euro maar één keer uitgeven.” Roland Logtmeijer (PvdA): „Het moet geen speeltje worden. We moeten eerst een concreet voorbeeld krijgen, het moet wat betreft die overkapping van parkeerterreinen wel rendabel zijn.” Guus Mooiweer (BGL) stelde voor de expertise van mensen die zich bezighouden met bestaande zonneparken in te schakelen. Wethouder Marcel Scheringa liet weten dat het college wat het plaatsen van zonnepanelen betreft zich tot nu beperkt heeft tot gebouwen waar de gemeente zelf eigenaar is. „Dus geen scholen, want daar zijn wij geen eigenaar van. Verder hebben we gekeken naar gebouwen waar het plaatsen van zonnepanelen snel kan gebeuren”, aldus de wethouder. De businesscase wat betreft solar-carports blijft een item. „Daar gaan we ons eens verder in verdiepen. En we zullen vervolgens met de raad in gesprek moeten over de kosten. We hebben in ieder geval het voornemen om in 2025 tenminste een eerste solar-carport gerealiseerd te hebben.”

Voorbeeld

Na eerder onderzoek ziet het er naar uit dat voornamelijk alleen bij grote parkeerterreinen (meer dan 150 parkeerplaatsen) met eenvoudige ondersteuningsconstructies, in combinatie met laadpalen en met behulp van de subsidieregelingen sprake kan zijn van een financieel haalbaarheid van solar-carports. De financiering van zon op gemeentelijk vastgoed is vanuit het bestaande budget mogelijk. De kosten hiervan bedragen bijna 400.000 euro. Het college van B en W benadrukte al eerder dat realisatie van zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed goed gecommuniceerd moet worden met de inwoners. „Door de daad bij het woord te voegen en te laten zien dat wij stappen nemen in het verduurzamen van onze gebouwen, geven wij het goede voorbeeld en trekken we onze inwoners eerder over de streep om ook de benodigde investeringen te doen voor het verduurzamen van hun woning.”

Nieuws

menu