Steenwijkerland wapent zich tegen klimaatverandering

De gemeente Steenwijkerland gaat maatregelen nemen om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Dat blijkt uit de aandacht die het college van burgemeester en wethouders heeft voor klimaatadaptie in het nieuwe gemeentelijke Riolering en Water Programma.

Het gemeentehuis aan de Vendelweg.

Het gemeentehuis aan de Vendelweg. Foto: Archief Wilbert Bijzitter

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Ook Steenwijkerland wil zich voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en hierop de omgeving aanpassen (dit heet klimaatadaptatie). „Hoe zorgen we ervoor dat de riolering op orde blijft? Dat het regenwater op een goede manier wordt opgevangen? Dat het afvalwater snel wordt afgevoerd?”, vraagt de gemeente zich af.