Stichting Grote Kerk Steenwijk ziet binnenkort het levenslicht: 'Gebouw dagelijks open met tal van activiteiten'

De insteek is helder. „want de deur van de Sint Clemenskerk moet straks dagelijks open voor publiek. Winkels open, kerk open”, zegt Peter van der Terp. Hij is voorzitter van de protestantse gemeente. „Naast de zondagse kerkdienst, willen we het monument in de toekomst anders gebruiken. De kerk moet meer cachet krijgen.”

Gerben Pol, Dick Koper, en Peter van der Terp in de Sint Clemenskerk in Steenwijk.

Gerben Pol, Dick Koper, en Peter van der Terp in de Sint Clemenskerk in Steenwijk. Foto: Sieb van der Laan

Daarbij moet je denken aan culturele, educatieve en spirituele activiteiten. Wat de initiatiefnemers betreft is er veel mogelijk. Voor de uitvoering is Gerben Pol als kwartiermaker aangetrokken. Pol heeft een muzikale achtergrond en heeft ook veel kennis van cultureel erfgoed. Hij gaat samenwerken met de Stichting Grote Kerk Steenwijk in oprichting.

Daarvan wordt de culturele duizendpoot Dick Koper, die onder meer zijn sporen verdiende bij Kopje Cultuur, voorzitter. „Sinds 2016 wordt er binnen de kerkelijke gemeente al gewerkt aan een visiedocument voor de toekomst van de Sint Clemens. Dat wordt wel breed gedragen, al vinden sommigen het nog spannend”, zo ervaart Van der Terp.

‘Zien mogelijkheden’

Pol ziet kansen. „En daarbij heb ik het gevoel dat deze kerkelijke gemeente heel ruimdenkend is. Met elkaar zien we mogelijkheden om de kerk qua beleving meer invulling te geven. We zijn al met verschillende partners in gesprek. Gezamenlijk kun je werken aan een sterkere voedingsbodem.” Zo is er onder meer contact met het Stadsmuseum. „Want je zou zaken uit het museum ook in de kerk kunnen exposeren. Ook denken we aan een dagelijkse openstelling van de toren. Toeristen en iedereen die wil moet naar binnen kunnen. Daarbij is het mooi als er met regelmaat klassieke muziek in de kerk wordt gespeeld. Ook denken we aan verkoop van streekproducten en een horecafunctie. Bijvoorbeeld verkoop van een kopje koffie en een koekje.”

Diners en bruiloften worden ook een optie genoemd. „Je kunt ook denken aan brocante en een kerstmarkt. We willen het grootste pand van Steenwijk volledig benutten, en daarbij kunnen we ook meer doen tijdens evenementen zoals Dickens Kerst en Kopje Cultuur. We kiezen wel voor praktische dingen hoor, een discotheek kan hier niet.” Pol en Koper gaan aan de slag om één en ander van de grond te krijgen en handen en voeten te geven. Daarbij worden uiteraard meer stichtingsbestuurders en vooral ook vrijwilligers gezocht. „Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. En dat mogen ook mensen zijn die niets met de protestantse gemeente hebben”, vertelt Koper. Met de activiteiten in de kerk hoopt de stichting geld te genereren voor onderhoud van het gebouw.

Voortgang

Het belangrijkste is dat de kerk in de toekomst veel meer dan nu open moet zijn voor publiek. Zoals bekend wordt de kerk intern verbouwd, waarbij niets van het bestaande wordt aangetast. De kerk is niet voor niets een rijksmonument. „In 900 was er op deze plaats al een kerk en het gebouw heeft in de loop der eeuwen steeds meer gestalte gekregen en is uitgegroeid tot het huidige kerkgebouw. Op een plaquette in de kerk kun je nog zien hoe dat allemaal in zijn werk gegaan is.” Peter van der Terp laat zijn licht schijnen over de huidige stand van zaken. „Volgende maand verwachten we de vergunning van de gemeente voor de verbouw. Er zijn al aannemers, ook uit deze regio, geselecteerd voor de aanbesteding. En er zijn ook installateurs nodig. Ook hebben we goedkeuring van de Welstandscommissie en Rijksdienst voor de Monumentenzorg.”

Als alles naar wens verloopt moet de interne verbouwing van de kerk in het tweede kwartaal van 2022 zijn afgerond. „Door het afstoten van de Klincke en het daarnaast gelegen Pand Zoer hebben we een sluitende begroting. We gaan in eerste instantie met de gemeente in gesprek over verhuur of verkoop van deze twee gebouwen. Huurders van de Klincke kunnen in de toekomst voor hun activiteiten in de kerk zelf terecht. Beide panden zijn op dit moment van de kerk.’

Eerste mijlpaal

De eerste activiteit in de kerk is komende zondag 29 augustus al. De drie spreken van een mijlpaal. En wat komt is niet verkeerd. „Want het Nederlands Bach Consort is dan te gast.” Pol is daar zelf zakelijk leider van. „Het gaat om het nieuwe Bach-ensemble met de beste zangers uit de regio Zwolle. Dit ensemble is opgericht in coronatijd tijdens de lockdown, door Sytse Buwalda en Heleen Koele. In april is de Sint Clemens in Steenwijk nog gebruikt voor een online uitzending van de Johannes Passion van Bach.” Bach wordt een soort van vaccinatie voor de ziel genoemd. „De vertolkers brengen zondag muziek van J.S. Bach, S. Braber, J. MacMillan, en J. Rutter. Onder het thema ‘Verhalen en Koralen’ volgt een positief en hoopvol programma met ontroerende muziek en verhalen vertelt door Peter Lusse. Ja, dat is ‘Eddie’ uit Vrienden voor het Leven. Zelf ook zeer muzikaal en een echte Bachliefhebber.”

Meer info over het bijzondere concert in de Sint Clemens in Steenwijk: www.hetnederlandsbachconsort.nl . Daar zijn ook kaarten te koop voor het concert.