Stichting Vizier krijgt 20.000 euro subsidie van gemeente Steenwijkerland. ‘Iemand uitsluiten is onacceptabel’

Stichting Vizier krijgt extra geld.

Stichting Vizier krijgt extra geld. Foto: Mediahuis Noord

Een gemeente waarin iedereen zichzelf kan zijn, gelijke rechten heeft en niemand wordt uitgesloten. Daarin investeert gemeente Steenwijkerland. Daarom krijgt stichting Vizier extra subsidie.

Wethouder Trijn Jongman: ‘Het kan niet zo zijn dat je door je geloof, waar je vandaan komt, leeftijd, geaardheid, beperking of welke andere reden dan ook wordt buitengesloten. Dat is echt onacceptabel. Iedereen heeft het recht om mee te doen.’ Inwoners van Steenwijkerland kunnen bij de stichting terecht voor onafhankelijk advies en ondersteuning als zij zich gediscrimineerd voelen.

‘Iedereen moet mee kunnen doen’ is het uitgangspunt van de stappen die het college van B&W zet naar een ‘inclusieve samenleving’. Onderdeel daarvan is onder andere de wens om een Regenbooggemeente te zijn. Om dat te bereiken werd dit jaar de Stichting Regenboog Steenwijkerland opgericht. Daarnaast wil het college Stichting Vizier meer financiële ruimte bieden zodat zij haar werk kan uitbreiden.

Gastlessen en trainingen

Wethouder Trijn Jongman: ‘Discriminatie hoort niet thuis in onze gemeente. We zien Vizier als een belangrijke partner in het bestrijden, voorkomen en bespreekbaar maken van discriminatie. Met een verhoging van de subsidie kan de Stichting naast advies en hulp aan inwoners die zich gediscrimineerd voelen, nog meer doen. Denk bijvoorbeeld aan het geven van gastlessen op school, trainingen aan organisaties en campagnes om mensen te laten beseffen dat discriminatie echt niet kan.’

Met de verhoging van de subsidie krijgt Vizier jaarlijks een bedrag van ruim 20.000 euro. ‘Hiermee kan Vizier nog meer maatwerk leveren en dat sluit aan bij de wens van de stichting. Inwoners die zich gediscrimineerd voelen kunnen contact met Vizier opnemen voor onafhankelijk advies en ondersteuning’, aldus Jongman.