Stilte-uur op oudejaarsdag

Het stilte-uur bestaat uit bezinning, meditatie en een gedicht. En is voor iedereen. Foto: Wanda Schultz

Helaas gaat dit jaar het Stilte-uur op vrijdag 31 december van 13.00 tot 14.00 uur in de Doopsgezinde kerk (De Vermaning) aan de Onnastraat in Steenwijk niet door. Vanwege de strengere coronaregels die op 19 december in zijn gegaan kan het Stilte-uur op locatie met meerdere mensen niet plaatsvinden.

„Wel kun je zelf of met anderen met het Stilte-uur verbinden. Stuur een mail naar onderstaand mailadres. Dan ontvangt u een e-mail met het gedicht en het programma van het Stilte-uur”, zegt de organisatie.

„Op de drempel van het nieuwe jaar staan we samen met anderen stil bij wat we de wereld toewensen. Door samen positieve aandacht uit te stralen kunnen we een bijdrage leveren om van de aarde een betere plek te maken. In het licht van de werkelijkheid waar we momenteel in leven is het thema dit jaar ‘Het is zoals het is’. Het stilte-uur bestaat uit bezinning en meditatie en een gedicht. Het heeft een open karakter en is niet gebonden aan religie of levensovertuiging. Iedereen is welkom!”

De organisatie van het Stilte-uur heeft afgelopen jaar helaas iemand verloren. Jenny de Lange is mei jongstleden overleden. „Met dankbaarheid voor haar grote inzet nemen we haar mee in de stilte. Twee van de huidige organisatoren zouden, onder andere vanwege leeftijd, het stokje graag willen overdragen, vanuit het besef dat het goed is taken te laten rouleren.”

Wie het Stilte-uur wil helpen organiseren, kan een e-mail sturen naar: mheiner@live.nl.

Nieuws

menu