Subsidie voor bioscoopgebouw in Steenwijk roept vragen op. 'De inwoner ziet niets van dit geld terug'

De bioscoop in Steenwijk. foto: Martijn Bijzitter

Door 150.000 euro bij te dragen aan de renovatie van het bioscooppand in Steenwijk, wendt het college gemeenschapsgeld aan voor eigendomsverbetering van het pand van een ondernemer. „De inwoner ziet niets van dit geld terug”, stelt D66, dat schriftelijke vragen stelt.

Voor de renovatie van het bioscoopgebouw in Steenwijk is een subsidie van 150.000 euro verleend door het college. „Het college is van mening dat de bioscoop voor een levendige binnenstad zou kunnen zorgen doordat bezoekers voor of na het bioscoopbezoek de lokale horeca bezoeken”, zegt Emmy Elgersma van D66.

„Derhalve is op 20 april een subsidieregeling ingevoerd”, vervolgt ze. De subsidieregeling ‘vitale binnenstad van Steenwijk’ is bedoeld om investeringen te doen die retail , leisure en horeca duurzaam versterken. „Die investeringen zijn volgens het college nodig omdat ook na corona online verkopen structureel hoger zullen blijven en leegstand van panden zal toenemen.”

Eigendomsverbetering

D66 vindt dat een bioscoop voor een levendige binnenstad zou kunnen zorgen. „Maar de bioscoop en het effect op een levendige binnenstad zijn beide afhankelijk van de hoeveelheid bezoekers. En het gebrek aan bezoekers is nu juist de reden waarom de bioscoop gesloten is.”

Een bioscoop is bovendien ook een commerciële voorziening, klinkt het. „Door bij te dragen aan de renovatie van een pand, wendt het college gemeenschapsgeld aan voor eigendomsverbetering van het pand van een ondernemer. De inwoner ziet niets van dit geld terug.”

Zorgen voor overige kernen

„We maken ons als D66 zorgen over de voorzieningen in de overige kernen van Steenwijkerland. Voorzieningen, zoals winkels met eerste levensbehoeften, vervullen ook een grote maatschappelijke rol.” Tevens maakt D66 zich zorgen over de bestaande horeca, retail en leisure- zaken zowel in Steenwijk als in de kernen. „Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken nadat ze al het ‘vet op de botten’ hebben verbruikt. Maar wat als hun pand geen renovatie nodig heeft omdat ze vóór corona voldoende in het pand hebben geïnvesteerd? Of wat als ze niet over zestig procent eigen vermogen voor de renovatie beschikken?”

Onlangs heeft de gemeenteraad beslist over korting op de BIZ. D66 heeft ingestemd om de ondernemers tegemoet te komen. „Maar D66 had liever dat de BIZ was aangevuld uit bijvoorbeeld de eerder genoemde subsidiepot, zodat er programma’s georganiseerd kunnen worden om integraal bezoekers te trekken en niet alleen naar de bioscoop.”

Vragen aan het college

De fractie stelt vragen aan het college over welke voorwaarden aan de subsidie zijn gesteld, om zekerheid te verkrijgen dat het benodigde aantal bezoekers behaald wordt. Ook wil D66 weten waarom de subsidie is gesteld op bouwkundige maatregelen, en of ondernemers in de kernen ook een beroep kunnen doen op de subsidieregeling en hoe het college ervoor zorgt dat met deze regeling geen oneerlijke concurrentie in de hand wordt gewerkt.

Nieuws

menu